fbpx
Logo Collegium Humanum

Rekrutacja trwa

Administracja samorządowa

STUDIA II STOPNIA

  • Rodzaj studiów STUDIA II STOPNIA
  • Kierunek studiów Administracja
  • Specjalność Administracja samorządowa
  • Tryb studiów STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE
  • Czas trwania 2 LATA (4 SEMESTRY)
W ramach specjalności Administracja samorządowa studenci osiągną wiedzę w zakresie publiczno-prawnych form i procedur działania administracji samorządowej oraz procedur stosowanych w administracji samorządowej. W trakcie studiów student zostanie zaznajomiony ze specyfiką aktualnych problemów ustrojowych i kompetencyjnych oraz procesów reform w administracji na szczeblu samorządowym w Polsce. Program kształcenia obejmuje taki zakres tematyczny, jak: organizacja i zasady pracy służby cywilnej, zasady i techniki przygotowywania dokumentów administracyjnych. Specjalność omawia także tematykę zarządzania publicznego. Studenci zaznajomią się z zagadnieniami zarządzania strategicznego, jakością i wynikami administracji oraz z zarządzaniem zasobami administracji. Umiejętności studenta zostaną dostosowane do funkcjonowania na polu administracji lokalnej i krajowej.

Studia stacjonarne i niestacjonarne

STUDIUJ OD

460


w miesięcznych 10 ratach

PROCEDURA PRZYJĘCIA

KROK 1

ZAREJESTRUJ SIĘ W REKRUTACJI ONLINE

KROK 2

Postępuj zgodnie z instrukcją przesłaną mailem

Opłaty administracyjne:

  • opłata rekrutacyjna – 85 zł
  • opłata za legitymację studencką – 22 zł
  • opłata wpisowa – 200 zł

Wpisowe 0 zł do 9 czerwca

* pakiet premium – płatny za każdy rok akademicki, zawiera:

Wpłaty należy dokonać na swój indywidualny rachunek bankowy, który znajduje się w treści UMOWY O STUDIOWANIU (otrzymują ją Państwo po rejestracji online).

W tytule przelewu prosimy o podanie swojego numeru PESEL.

Rekrutacja na studia licencjackie i magisterskie

ul. Moniuszki 1A, 00-014 Warszawa
REGON 381457997
NIP 5252765348
VAT EU PL5252765348
Nr 383 w Ewidencji Uczelni Niepublicznych MEiN

tel.: +48 22 487 53 59

Wypełnij formularz, aby pobrać katalog Collegium Humanum.

Akredytacje MNiSW