fbpx
Logo Collegium Humanum

Rekrutacja trwa

Administracja bezpieczeństwa i porządku publicznego

STUDIA I STOPNIA

  • Rodzaj studiów STUDIA I STOPNIA
  • Kierunek studiów Administracja
  • Specjalność Administracja bezpieczeństwa i porządku publicznego
  • Tryb studiów STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE
  • Czas trwania 3 LATA (6 SEMESTRÓW)
W/w specjalność ma za zadanie przybliżenie i osiągnięcie wiedzy, umiejętności i kompetencji w zakresie zasad i przepisów regulujących działania organów administracji publicznej (rządowej i samorządowej) i podmiotów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i porządek publiczny. Oferujemy bogaty program kształcenia, dzięki któremu student zapozna się z zagadnieniami związanymi z bezpieczeństwem państwa i społeczności lokalnych, w tym zapewnienia bezpieczeństwa zewnętrznego i wewnętrznego. Student zostaje zaznajomiony z zasadami funkcjonowania wyspecjalizowanych służb oraz uprawnieniami i obowiązkami podmiotów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i porządek publiczny w stanach zagrożenia. Specjalność ta pozwala na nabycie praktycznych umiejętności opracowania planów zarządzania kryzysowego oraz planów ochrony infrastruktury krytycznej, programów prewencyjnych i mapy zagrożeń z zakresu zarządzania bezpieczeństwem na szczeblu administracji publicznej.
Administracja bezpieczeństwa i porządku publicznego

Studia stacjonarne i niestacjonarne

STUDIUJ OD

440


w miesięcznych 10 ratach

PROCEDURA PRZYJĘCIA

KROK 1

ZAREJESTRUJ SIĘ W REKRUTACJI ONLINE

KROK 2

Postępuj zgodnie z instrukcją przesłaną mailem

Opłaty administracyjne:

  • opłata rekrutacyjna – 85 zł
  • opłata za legitymację studencką – 22 zł
  • opłata wpisowa – 200 zł

Wpisowe 0 zł do 9 czerwca

* pakiet premium – płatny za każdy rok akademicki, zawiera:

Wpłaty należy dokonać na swój indywidualny rachunek bankowy, który znajduje się w treści UMOWY O STUDIOWANIU (otrzymują ją Państwo po rejestracji online).

W tytule przelewu prosimy o podanie swojego numeru PESEL.

Rekrutacja na studia licencjackie i magisterskie

ul. Moniuszki 1A, 00-014 Warszawa
REGON 381457997
NIP 5252765348
VAT EU PL5252765348
Nr 383 w Ewidencji Uczelni Niepublicznych MEiN

tel.: +48 22 487 53 59

Wypełnij formularz, aby pobrać katalog Collegium Humanum.

Akredytacje MNiSW