fbpx
Logo Collegium Humanum

Rekrutacja trwa

Administracja publiczna

STUDIA I STOPNIA

  • Rodzaj studiów STUDIA I STOPNIA
  • Kierunek studiów Administracja
  • Specjalność Administracja publiczna
  • Tryb studiów STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE
  • Czas trwania 3 LATA (6 SEMESTRÓW)
Dzięki tej specjalności absolwent uzyska szeroką wiedzę na temat analizowania polityki prowadzonej przez organy państwowe i organy samorządu, zadań administracji publicznej, jej struktury i kompetencji. Absolwent dowie się o sposobach wykorzystywania podstawowych instrumentów i technik pozyskiwania informacji, niezbędnych do wykonywania usług publicznych. Specjalność ta przybliży również naszym studentom zasady działania administracji publicznej oraz pokaże w jaki sposób można kształtować relacje między administracją publiczną, a podmiotami prywatnymi. Nasi wykładowcy przybliżą również główne zasady kierowania zespołami ludzkimi oraz organizowania pracy biurowej. Specjalność: Administracja publiczna oferuje program, dzięki któremu absolwent zdobędzie wiedzę teoretyczną oraz umiejętności praktyczne, połączone z kompetencjami miękkimi.
Administracja publiczna

Studia stacjonarne i niestacjonarne

STUDIUJ OD

440


w miesięcznych 10 ratach

PROCEDURA PRZYJĘCIA

KROK 1

ZAREJESTRUJ SIĘ W REKRUTACJI ONLINE

KROK 2

Postępuj zgodnie z instrukcją przesłaną mailem

Opłaty administracyjne:

  • opłata rekrutacyjna – 85 zł
  • opłata za legitymację studencką – 22 zł
  • opłata wpisowa – 200 zł

Wpisowe 0 zł do 9 czerwca

* pakiet premium – płatny za każdy rok akademicki, zawiera:

Wpłaty należy dokonać na swój indywidualny rachunek bankowy, który znajduje się w treści UMOWY O STUDIOWANIU (otrzymują ją Państwo po rejestracji online).

W tytule przelewu prosimy o podanie swojego numeru PESEL.

Rekrutacja na studia licencjackie i magisterskie

ul. Moniuszki 1A, 00-014 Warszawa
REGON 381457997
NIP 5252765348
VAT EU PL5252765348
Nr 383 w Ewidencji Uczelni Niepublicznych MEiN

tel.: +48 22 487 53 59

Wypełnij formularz, aby pobrać katalog Collegium Humanum.

Akredytacje MNiSW