Rekrutacja trwa

Akademicki Związek Sportowy (AZS) Collegium Humanum

Klub uczelniany Akademickiego Związku Sportowego (AZS) Collegium Humanum formalnie ukonstytuował się 23 lutego 2020 roku podczas zebrania założycielskiego, które odbyło się w murach Rzeszowskiej Filii Collegium Humanum.

 

Głównym Inicjatorem założenia Klubu była studentka I roku Psychologii z Rzeszowa Dominika Kulaga trenująca wyczynowo pływanie, członek kadry narodowej młodzieżowców, brązowa medalistka Zimowych Mistrzostw Polski Seniorów i Młodzieżowców w pływaniu 2019, wielokrotna finalistka Mistrzostw Polski. Marzeniem studentki było również reprezentowanie Collegium Humanum podczas zmagań pływackich na arenie ogólnopolskiej, dlatego też poczyniła kroki w kierunku utworzenia uczelnianego klubu, który idealnie wpasował się w misję Uczelnianego Centrum Sportowego działającego w strukturze Collegium Humanum. 

 

Dzień 6 marca 2020 roku zapisze się w karcie historii klubu jako dzień, w którym oficjalnie podczas posiedzenia Prezydium Zarządu Głównego AZS w Warszawie powołany został Klub Uczelniany AZS Collegium Humanum zrzeszony w formie jednostki regulaminowej działający w ramach Organizacji Środowiskowej AZS. Klub działa w oparciu o Statut. 

 

Organem wykonawczym Klubu jest Zarząd składający się z 5 osób. Skład Zarządu ustalony został podczas niejawnego głosowania podczas Zebrania Założycielskiego, a w jego skład wchodzą: Izabela Kulaga – Prezes Klubu, Dominika Kulaga – Wiceprezes Klubu, Kamil Rączy – Sekretarz, Henryk Pietrzak – Członek Zarządu i Nizar Hałdys – Członek Zarządu. Jednym z głównych celów Klubu jest upowszechnianie idei sprawności fizycznej, sportu, aktywnej rekreacji oraz zachęcenie jak największej liczby studentów do uprawiania sportu nie tylko wyczynowo, ale przede wszystkim dla zdrowia i przyjemności. Uczestniczenie w imprezach i zawodach sportowych, współpraca z władzami Uczelni, Samorządem Studenckim, organizacjami sportowymi, społecznymi, instytucjami samorządowymi. 

 

Za główny cel swojej działalności Klub postawił sobie rozwój sekcji sportowych, tak, aby jak największa rzesza studentów znalazła dla siebie możliwości spędzania wolnego czasu, uprawiania ulubionej dyscypliny oraz możliwości konfrontowania swych umiejętności ze studentami innych uczelni. Największym pragnieniem Klubu jest, aby szybko stał się wizytówką Collegium Humanum- Szkoły Głównej Menedżerskiej wzorowo koordynując inicjatywy sportowe oraz odnosząc sukcesy na arenach nie tylko ogólnopolskich – w rozgrywkach amatorskich oraz akademickich.

ul. Moniuszki 1A, 00-014 Warszawa
REGON 381457997
NIP 5252765348
VAT EU PL5252765348
Nr 383 w Ewidencji Uczelni Niepublicznych MNiSW

Collegium Humanum w mediach

Wszelkie materiały (treści, teksty, ilustracje, zdjęcia itp.) przedstawione w obrębie domeny humanum.pl objęte są prawami autorskimi i podlegają ochronie na mocy „Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych” z dnia 4 lutego 1994 r. (tekst ujednolicony: Dz.U. 2006 nr 90 poz. 631). Kopiowanie, przetwarzanie, rozpowszechnianie tych materiałów w całości lub w części bez zgody autora jest zabronione.