Rekrutacja trwa

Akredytacja Polskiej Komisji Akredytacyjnej (PKA) dla Psychologii w Rzeszowie

Prezydium PKA na podstawie przeprowadzonej wizytacji i oceny programowej zdecydowało wystawić pozytywną ocenę dla jednolitych studiów magisterskich dla kierunku Psychologia prowadzonych na Collegium Humanum w filii w Rzeszowie. Proces kształcenia „umożliwia studentom kierunku psychologia osiągnięcie założonych efektów uczenia się dla jednolitych studiów magisterskich o profilu praktycznym”.

 
Akredytacja PKA została przyzna na okres min. 5 lat.

Dziękujemy studentom, dydaktykom oraz partnerom za zaangażowanie i rozwój studiów Psychologia.

 

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do sprawdzenia oferty edukacyjnej na pozytywnie ocenionym przez PKA kierunku – https://humanum.pl/studia-w-rzeszowie/psychologia-2/