Rekrutacja trwa

Akredytacja Polskiej Komisji Akredytacyjnej (PKA) dla Psychologii w Warszawie

Prezydium PKA na podstawie przeprowadzonej wizytacji i oceny programowej zdecydowało wystawić pozytywną ocenę dla jednolitych studiów magisterskich dla kierunku Psychologia prowadzonych na Collegium Humanum w  Warszawie. Proces kształcenia „umożliwia studentom kierunku Psychologia osiągnięcie założonych efektów uczenia się dla jednolitych studiów magisterskich o profilu praktycznym”.

Akredytacja PKA została przyzna na okres min. 5 lat.

 

Dziękujemy studentom, dydaktykom oraz partnerom za zaangażowanie i rozwój studiów na kierunku Psychologia w Warszawie.

 

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do sprawdzenia oferty edukacyjnej na pozytywnie ocenionym przez PKA kierunku – https://humanum.pl/psychologia/