Rekrutacja trwa

Akredytacja Polskiej Komisji Akredytacyjnej (PKA) dla Psychologii we Wrocławiu

Prezydium PKA na podstawie przeprowadzonej wizytacji i oceny programowej zdecydowało wystawić pozytywną ocenę dla jednolitych studiów magisterskich dla kierunku Psychologia prowadzonych na Collegium Humanum w filii we Wrocławiu. Proces kształcenia „umożliwia studentom kierunku psychologia osiągnięcie założonych efektów uczenia się dla jednolitych studiów magisterskich o profilu praktycznym”.

Akredytacja PKA została przyzna na okres min. 5 lat.

 

Dziękujemy studentom, dydaktykom oraz partnerom za zaangażowanie i rozwój studiów Psychologia.

 

 

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do sprawdzenia oferty edukacyjnej na pozytywnie ocenionym przez PKA kierunku – https://humanum.pl/studia-we-wroclawiu/psychologia-wroclaw/

Akredytacja Polskiej Komisji Akredytacyjnej (PKA) dla Psychologii we Wrocławiu