Rekrutacja trwa

Collegiada 2022. Integracyjne szkolenie Rady Samorządu Studenckiego w Wiśle

W dniach 3-6 października br. w Wiśle odbył się szkoleniowo-integracyjny wyjazd członków Uczelnianej Rady Samorządu Studenckiego Collegium Humanum Warszawy i filii w Rzeszowie, Poznaniu i Wrocławiu.  Cztery dni integracji stanowiły okazję do wymiany doświadczeń, zdobycia wiedzy i zawiązania relacji.
 
Podczas Collegiady studenci wzięli udział w rozmaitych panelach dyskusyjnych i warsztatach. Ich tematyka dotyczyła komunikacji, zarządzania zadaniami, przywództwa czy planowania działalności. W programie uwzględniono także wykład dotyczący praw i obowiązków studenta, poświęcony zagadnieniom związanym z systemem stypendialnym oraz punktacją ECTS.
 
Wspólnie ze studentami debatowali prof. Robert Jeżewski, Prorektor Filii we Wrocławiu, oraz dr Filip Szymczak, Dyrektor Instytutu Zarządzania w Filii w Poznaniu. 
 
Duże zaangażowanie członków Uczelnianej Rady Samorządu Studenckiego Collegium Humanum podczas tegorocznej Collegiady to najlepszy dowód na to, że studenci chcą jak najbardziej profesjonalnie podchodzić do wypełniania swoich obowiązków.