Rekrutacja trwa

Collegium humanum, Filia w Rzeszowie nawiązało współpracę z Domem Dziecka w Żyznowie

W dniu 30 czerwca 2022 roku zostało podpisane porozumienie o współpracy pomiędzy Collegium Humanum Filia w Rzeszowie , a domem dziecka w Żyznowie. Porozumienie podpisały: prof.CH, dr Małgorzata Dubis MBA- prorektor oraz Pani mgr Elżbieta Urban-Janusz- Dyrektor Domu Dziecka.
 
Głównymi celami zawartego porozumienia są:
  • Podejmowanie wspólnie realizacji projektów i aktywności na rzecz wychowanków domów dla dzieci
  • Współpraca w zakresie organizacji zbiórek, eventów i innych aktywności o charakterze wolontariatu
  • Organizowanie praktyk oraz staży studentów i absolwentów.
Jesteśmy przekonani, że zawiązana współpraca zaowocuje wieloma korzyściami i przyczyni się do efektywnej realizacji celów stawianych przez obie Instytucje.