Rekrutacja trwa

Collegium Humanum na 1 miejscu w Ogólnopolskim Plebiscycie Edukacyjny w kategorii UCZELNIA ROKU POLSKI 2021

7 maja br. odbyła się uroczysta Gala Ogólnopolskiego Plebiscytu Edukacyjnego na Zamku Królewskim w Warszawie, w którym nasza uczelnia Collegium Humanum zdobyła najwyższe miejsce tj. 1 miejsce i tytuł Uczelnia Roku Polski 2021 w kategorii UCZELNIA ROKU 2021 w finałowym ogólnopolskim plebiscycie.

 

Uroczysta Gala była uhonorowaniem działalności przedstawicieli świata edukacji i ich pracy włożonej w rozwój kształcenia w Polsce. Na Gali obecni licznie obecni byli z każdego województwa w Polsce nagrodzeni nauczyciele i kierownicy placówek edukacyjnych, ze wszystkich poziomów edukacji: przedszkolnej, podstawowej, ponadpodstawowej, oraz uczelni wyższych. Ogólnopolska gala finałowa była zwieńczeniem Ogólnopolskiego Plebiscytu Edukacyjnego, w którym to głosami Czytelników dzienników regionalnych Polska Press Grupy, zostały przyznane zaszczytne tytuły.

 

Collegium Humanum na uroczystości reprezentowali:

 • JM prof. dr hab. Paweł Czarnecki MBA, Dr h.c. mult.
 • mgr Magdalena Szydłowska – Prorektor ds. kształcenia i dydaktyki
 • Prof. CH dr Małgorzata Dubis, MBA – Prorektor filii w Rzeszowie oraz Dyrektor Instytutu Psychologii i Pedagogiki
 • mgr Michał Głaczyński EMBA, DBA – Kanclerz Uczelni
 • mgr Michał Wojtala, MBA – Dyrektor Biura Studiów Podyplomowych
 • mgr Ilona Augustyniak – Kierownik działu finansowego/Kwestor Uczelni

 

– To wielka radość dla wszystkich tworzących naszą uczelnię Collegium Humanum, serdecznie wszystkim Państwu dziękujemy za oddane głosy, za zaufanie i wybór naszej Uczelni. Zaszczytny tytuł Uczelni Roku Polski 2021 to motywuje nas do intensywniejszej pracy oraz rozwoju oferty edukacyjnej –powiedział JM prof. dr hab. Paweł Czarnecki Rektor Collegium Humanum.

 

W Collegium Humanum mamy bogatą ofertę studiów licencjackich magisterskich oraz podyplomowych w Warszawie, Wrocławiu, Rzeszowie i Poznaniu:

 • Psychologia
 • Prawo
 • Zarządzanie
 • Finanse i rachunkowość
 • Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
 • Pedagogika
 • MBA, DBA, LL.M.

 

Jako Uczelnia zapewniamy swoim studentom przyjazne warunki studiowania, dostosowujemy się do indywidualnych zainteresowań przygotowując absolwentów do potrzeb dzisiejszego rynku pracy.