Rekrutacja trwa

Collegium Humanum na Dolnośląskim Festiwalu Nauki! Zapraszamy na warsztaty 16 września br.

Collegium Humanum oraz Dolnośląski Festiwal Nauki serdecznie zapraszają Państwa na warsztaty, które odbędą się 16 września br. w siedzibie Filii we Wrocławiu Collegium Humanum, przy ul. Oławskiej 11 (wejście od ul. Łaciarskiej 61, 2 piętro). 

 

W programie:

 

  • Techniki motywacyjne – jak zmotywować siebie i innych do osiągania celów?

Prowadząca: dr Magdalena Żołud – Dyrektorka Instytutu Psychologii Collegium Humanum

 

Warsztaty odbędą się w godzinach 12:00 – 12:45 lub 14:00 – 14:45, w sali nr 2.

 

  • Techniki komunikacji, autoprezentacji i kształtowania wizerunku wykorzystywane podczas prezentacji biznesplanu przed inwestorami 

Prowadzący: prof. ucz. dr inż. Robert Jeżewski – Dyrektor Instytutu Zarządzania Collegium Humanum 

 

Warsztaty odbędą się w godzinach 13:00 – 13:45 lub 15:00 – 15:45, w sali nr 1.

 

Więcej informacji o spotkaniach:

 

“Techniki motywacyjne – jak zmotywować siebie i innych do osiągania celów?”

 

Podczas warsztatu uczestnicy i uczestniczki poznają techniki wzbudzania i podtrzymania motywacji do osiągania stawianych sobie celów. Dowiedzą się:

  • czym jest motywacja,

  • w jaki sposób efektywnie motywować się do działania, to znaczy, jak zrobić pierwszy krok, 

  • jak podtrzymać motywację w trakcie realizacji długoterminowych celów oraz jak doprowadzić działania do końca.

 

“Techniki komunikacji, autoprezentacji i kształtowania wizerunku wykorzystywane podczas prezentacji biznesplanu przed inwestorami”

Komunikacja – z łac. communicare “czynić wspólnym”. Natomiast pojęcie komunikowania się pochodzi od słowa “communis” i definiuje się je jako dążenie do stanu wspólnoty z kimś.

Proces komunikowania się ma początek w chwili powstania intencji nadawcy, wyrażonej w postaci myśli lub chęci przekazania informacji do odbiorcy. Powstały zamiar jest przekazywany odbiorcy w formie informacji, poprzez wybrany nośnik lub znak. Znaki z kolei mogą przybrać formę werbalną (język pisany oraz mówiony), lub niewerbalną (np. mimika, spojrzenie, ton głosu, gest, wygląd fizyczny). 

 

To jak się komunikujemy, w jaki sposób jesteśmy postrzegani przez otoczenie, ma wpływ na wiele aspektów naszego życia zarówno prywatnego jak i zawodowego. Ten element jest też oceniany przez inwestorów, którzy przyglądają się potencjałowi biznesowemu przedsięwzięcia. Oceniają nie tylko potencjalne zyski, ale też osobę, która przedstawia swój pomysł. 

 

Te dwa elementy są ze sobą mocno skorelowane, sam dobry pomysł nie wystarczy, istnieje jeszcze potrzeba przedstawienia go za pomocą odpowiedniego komunikatu zintegrowanego z całym spektrum czynników zewnętrznych i wewnętrznych wysyłanych przez prelegenta, celem jego doinwestowania przez inwestora.

 

Serdecznie zapraszamy!