Rekrutacja trwa

Collegium Humanum PARTNEREM AKADEMICKIM III Kongresu„Wizja Zdrowia – diagnoza i przyszłość. Foresight medyczny”

Podczas konferencji „Wizja Zdrowia – diagnoza i przyszłość. Foresight medyczny” podejmiemy próbę odpowiedzi na pytanie, czy w obliczu szybkiego rozwoju technologii, rozwoju medycyny, rozwoju innowacyjnych terapii, polski system opieki zdrowotnej jest w stanie zabezpieczyć możliwe działania na rzecz pacjentów. Zapraszamy do wielowątkowej, merytorycznej dyskusji na temat kluczowych zagadnień dla opieki zdrowotnej.

 

9 października br. w hotelu Sheraton w Warszawie po raz trzeci odbędzie się konferencja
Wizja Zdrowia – diagnoza i przyszłość. Foresight medyczny

Będziemy rozmawiać w reprezentatywnym gronie wybitnych postaci medycyny, przedstawicieli administracji państwowej i samorządowej, parlamentarzystów, menedżerów podmiotów leczniczych, ekspertów oraz lekarzy wielu specjalizacji, zainteresowanych sektorowymi zmianami w polskiej ochronie zdrowia. W ramach interaktywnych paneli dyskusyjnych – advisory board porozmawiamy o konkurencyjnych i przyszłych wizjach systemu zdrowia, temacie niezwykle istotnym w obliczu nadchodzącej zmiany kadencji parlamentu.

 

Zastanowimy się jaka powinna być przyszłość poszczególnych obszarów terapeutycznych dla systemu.
Jak przebiega proces informatyzacji polskiej służby zdrowia, jakie korzyści niesie za sobą rozwój telemedycyny, jaką rolę odgrywa artificial intelligence w medycynie i przemyśle farmaceutycznym. Poruszymy zagadnienia niezwykle ważne jak innowacje, biotechnologia, finansowanie i inwestycje w działalność B+R.

 

Zastanowimy się nad systemem prywatnej (abonamentowej) opieki zdrowotnej, jaką rolę będzie pełnił w przyszłości. Nie zabraknie również dyskusji na temat niedoboru talentów w branży medycznej, a także światowych trendów i innowacji w kształceniu pracowników służby zdrowia.

 

Wizja Zdrowia – diagnoza i przyszłość. Foresight medyczny – to kilkanaście paneli dyskusyjnych, case study, raporty, a przede wszystkim prognozy na przyszłość.

 

W imieniu Rady Naukowej konferencji, redakcji Menedżera Zdrowia i wydawnictwa Termedia zapraszamy Państwa do przyłączenia się i merytorycznego współuczestnictwa w organizacji konferencji.