Rekrutacja trwa

Collegium Humanum Partnerem III Kongresu Polskiej Przedsiębiorczości

W dniu 10 grudnia br. w Warszawie odbył się III Kongres Polskiej Przedsiębiorczości pt.: Porozmawiajmy o przyszłości zorganizowany przez Ogólnopolską Federację Przedsiębiorców i Pracodawców Przedsiębiorcy.pl w partnerstwie z Collegium Humanum w Warszawie oraz Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego. Patronat medialny nad Kongresem objęły: Rzeczpospolita, Tv Capital24, Afa Media i Polandgo.pl. Obrady moderował red. Tomasz Pietryga- zastępca redaktora naczelnego Rzeczpospolitej. 

 

 

Program:

16:00 – 16:10 Powitanie uczestników przez:

 • Marszałka Adama Struzika.
 • Prezesa Przedsiębiorcy.pl Roberta Składowskiego, MBA.
 • JM Rektora Collegium Humanum prof. dr hab. Pawła Czarneckiego, MBA, DBA, LL.M. Dr h.c.

 

16:10 – 16:45 Kłody pod nogi – problemy polskich przedsiębiorców w czasach COVID-19.

 • Zmiany w przepisach prawnych i ich skutki dla przedsiębiorców i otoczenia biznesu
  Piotr Podgórski – Radca Prawny z Kancelarii Prawnej Clever One; Członek Zarządu Ogólnopolskiej Federacji
  Przedsiębiorców i Pracodawców – Przedsiębiorcy.pl,
 • Polskie przedsiębiorstwa po COVID-19- czas na innowacje.
  dr Piotr Kosiak, EMBA, DBA– Instytut Zarządzania i Finansów Collegium Humanum

 

16:45 – 17:40 Konkurencyjność polskiego przedsiębiorcy wypadkową działania państwa i samorządu.

 • Rozwój regionu, a rozwój przedsiębiorczości.
  CH dr Arkadiusz Derkacz – Instytut Zarządzania i Finansów Collegium Humanum,
 • Korzyści z członkostwa Polski w Unii Europejskiej z punktu widzenia polskich przedsiębiorców.
  JM prof. dr hab. Sławomir Bukowski – Rektor Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. K. Puławskiego w Radomiu, Członek Konwentu-Rady Konsultacyjnej Biznesu Collegium Humanum
 • Unijne pieniądze szansą dla polskich firm.
  Dr Marcin Wajda Dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich w Urzędzie
  Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego

 

17:40 – 18:15 Nauka i biznes – możliwości współpracy w trudnych czasach

 • Rola instytutów badawczych w tworzeniu platformy dialogu pomiędzy samorządem i biznesem.
  dr Bartłomiej Machnik, EMBA, DBA – Dyrektor Instytutu Badawczego Analiz Regionalnych Collegium Humanum
 • Rola państwa i samorządów we wspieraniu współpracy ludzi nauki i biznesu.
  JM prof. PPUZ dr hab. Robert Włodarczyk – Rektor Państwowej Podhalańskiej Uczelni Zawodowej w Nowym Targu,
  Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Członek Konwentu- Rady Konsultacyjnej Biznesu Collegium Humanum


18:15 – 18:30 Zakończenie Kongresu – Podsumowanie

 • Adam Struzik, Robert Składowski, prof. dr hab. Paweł Czarnecki, MBA, DBA, LL.M. dr h.c.