Rekrutacja trwa

Collegium Humanum sygnatariuszem Karty Społecznej Odpowiedzialności Uczelni (SOU).

W dniu 2.06.br Collegium Humanum przystąpiło do Karty Społecznej Odpowiedzialności Uczelni podczas Konferencji o Społecznej Odpowiedzialności Uczelni (SOU), zorganizowanej przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej oraz Ministerstwo Edukacji i Nauki. Naszą uczelnię reprezentował prof. CH dr hab. Arkadiusz Durasiewicz, MBA – Prorektor ds. studenckich i nauki.


Przewodnim tematem spotkania były “Doświadczenia, praktyki i wyzwania społecznej odpowiedzialności uczelni”. Wśród innych przedstawicieli środowiska akademickiego i biznesu, dołączyliśmy do grona 160 sygnatariuszy Deklaracji Społecznej Odpowiedzialności Uczelni.

W trakcie konferencji poruszono temat Deklaracji SOU, efektów działania Grupy roboczej ds. SOU oraz zaprezentowano przykłady wdrażania zasad SOU zebrane w trzech katalogach dobrych praktyk publikowanych przez MFiPR od 2019 r. Swoją premierę miał również Katalog Dobrych Praktyk Uczelni za rok 2021.


W panelu Rektorów reprezentujących uczelnie, które przystąpiły do Deklaracji SOU w 2017 r. dyskutowaliśmy o doświadczeniach płynących z kilku lat wdrażania zasad Deklaracji SOU w praktyce.


Ponieważ współpraca nauki i biznesu, a także kształcenie przyszłych liderów biznesu jest istotną częścią społecznej odpowiedzialności uczelni, podczas konferencji rozmawialiśmy również na temat odpowiedzialności przedsiębiorstw w zakresie nauki i rozwoju technologii.

Konferencja w formule hybrydowej jest dostępna w kanale MFiPR na YouTube.