Rekrutacja trwa

Collegium Humanum sygnatariuszem PRME

Collegium Humanum zostało sygnatariuszem inicjatywy Principles for Responsible Management (PRME).

PRME to działające pod auspicjami Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ) forum wiodących uczelni biznesowych na świecie. Jego celem jest kształtowanie postawy odpowiedzialności społecznej wśród przyszłych liderów w biznesie, polityce i innych wymiarach życia publicznego.


Wizją PRME jest realizacja 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju poprzez odpowiedzialną edukację menedżerską.