fbpx
Logo Collegium Humanum

Rekrutacja trwa

Collegium Humanum z prestiżowym członkostwem Pracodawców RP

Pragniemy poinformować, że w dniu 4 lipca 2022 r. Collegium Humanum zostało członkiem Pracodawców RP: największej i najstarszej organizacji pracodawców w Polsce, działającej od 1989 roku.

 

Jesteśmy pierwszą polską uczelnią, która dostąpiła zaszczytu dołączenia do tak zacnego grona.

Celem statutowym Pracodawców RP jest współtworzenie państwa przyjaznego pracodawcom z jednoczesnym poszanowaniem praw pracowniczych. Organizacja aktywnie uczestniczy w pracach Rady Dialogu Społecznego oraz w obradach sejmowych i senackich komisji. Realizacja tego celu jest możliwa również przy pracach decyzyjnych i doradczych gremiów różnych szczebli administracji państwowej oraz komitetów sterujących wykorzystywaniem funduszy Unii Europejskiej.

 

Znaleźliśmy się wśród takich firm jak m.in. Orlen, Deloitte, Orange, Inpost czy Nationale Nederlanden. Poza wspomnianym wyżej realnym wpływem na kształtowanie sytuacji zarówno pracowników, jak i pracodawców, członkostwo w organizacji Pracodawcy RP daje nam również możliwość integracji w środowisku biznesowym, monitorowania legislacji czy promocji zagranicznej. Ponadto poprzez konsultacje i spotkania z decydentami, Collegium Humanum będzie miało swój aktywny udział w tworzeniu prawa przyjaznego polskiej gospodarce i rynkowi pracy. Wierzymy, że możemy dokonać wielkich zmian, które realnie przyczynią się do poprawy sytuacji pracodawców i pracowników.

 

To dla nas zaszczyt, że Collegium Humanum jest pierwszą uczelnią, która przystąpiła do Pracodawców RP. Szczególny nacisk kładziemy na przygotowanie Absolwentów i ich kompetencji do wyzwań współczesnej gospodarki. Budujemy pomost między rozwojem polskiej nauki, jej społeczną odpowiedzialnością a otoczeniem biznesowym – mówi JM Rektor Collegium Humanum prof. dr hab. Paweł Czarnecki MBA, Dr h. c. mult. – Jesteśmy przekonani, że nasze członkostwo w Pracodawcach RP stworzy doskonałą synergię świata nauki, praktyki biznesowej i energii naszych wspaniałych studentów. W Collegium Humanum angażujemy najlepszą kadrę dydaktyczną, co jest podstawą elitarnej edukacji. Praktyczną wiedzę przekazują wielowymiarowi wykładowcy akademiccy, eksperci z uniwersalnym dorobkiem naukowym, dydaktycznym i menedżerskim – podkreśla prof. dr hab. Paweł Czarnecki.

ul. Moniuszki 1A, 00-014 Warszawa
REGON 381457997
NIP 5252765348
VAT EU PL5252765348
Nr 383 w Ewidencji Uczelni Niepublicznych MEiN

tel.: +48 22 487 53 59

Wypełnij formularz, aby pobrać katalog Collegium Humanum.

Akredytacje MNiSW