Nabór wniosków stypendialnych do 15 listopada 2020 r. Szczegóły w systemie eHumanum

Controlling i audyt

Studia Podyplomowe

Rekrutacja 2020/2021

 • Rodzaj studiów Podyplomowe
 • Kierunek studiów Controlling i audyt
 • CZAS TRWANIA 2 SEMESTRY (SOBOTA/NIEDZIELA)
 • LICZBA GODZIN 190
 • ECTS 60

Studia skierowane są do szerokiego grona kadry stykającej się w praktyce z problematyką rachunkowości zarządczej i controllingu oraz osób pragnących rozwijać swoją dalszą karierę zawodową w tym kierunku.

Celem studiów jest przekazanie wiedzy i umiejętności, które pozwolą uczestnikom praktycznie realizować proces operacyjnego jak i strategicznego controllingu finansowego w przedsiębiorstwie oraz w grupie kapitałowej poprzez wybór właściwych narzędzi analitycznych rachunku kosztów, przygotowanie budżetów finansowych, monitorowanie ich wykonania oraz przygotowanie informacji finansowych na potrzeby decyzyjne.

Controlling menedżerski dotyczy wszystkich obszarów działalności przedsiębiorstwa, obejmujący perspektywę teraźniejszą i przyszłą, co gwarantuje długotrwały sukces gospodarczy. Słuchacze zapoznają się z nowoczesnymi technikami i instrumentami zarządzania.

 

 

 

Program studiów pozwala na pogłębienie wiedzy dotyczącej zarządzania finansami przedsiębiorstwa. Studia oferują wiedzę z zakresu poprawiania wyniku finansowego oraz usprawniania działania przedsiębiorstwa.  Zajęcia prowadzone są przez wysoko wykwalifikowaną kadrę (praktyków) z Polski i za granicy.

DLA KOGO

 • dyrektorów finansowych oraz głównych księgowych,
 • aktualnych i przyszłych controllerów finansowych,
 • kadry kierowniczej i menedżerskiej wszystkich szczebli,
 • właścicieli przedsiębiorstw,
 • informatyków wdrażających i administrujących systemami controllingowymi,
 • absolwentów studiów wyższych pragnących uzyskać wiedzę i umiejętności niezbędne do wykonywania zadań controllera finansowego.

Kierunek i specjalność ukończonych studiów pierwszego lub drugiego stopnia nie ma znaczenia w podjęciu studiów na kierunku Controlling i audyt.

Program studiów

 • Controlling strategiczny i operacyjny
 • Rachunkowość zarządcza i rachunek kosztów
 • Analiza ekonomiczna i inwestycyjna
 • Systemy informatyczne (IT) w controlingu finansowym
 • Audit systemów zarządzania
 • Analiza wartości przedsiębiorstwa
 • Audyt i kontrola wewnętrzna
 • Controlling w zarządzaniu jakością
 • Planowanie i modelowanie finansowe
 • Projektowanie systemów controllingu
 • Controlling inwestycji
 • Controlling kapitału intelektualnego w przedsiębiorstwie
 • Pomiar i monitorowanie strategii
 • Controlling funkcyjny w przedsiębiorstwie
 • Controlling w zarządzaniu grupą kapitałową
 • Controlling projektu
 • Budżetowanie w przedsiębiorstwie
 • Seminarium projektowe

KORZYŚCI ZE STUDIÓW

Wiedza o instrumentach controllingu, której stosowanie w praktyce gospodarczej umożliwia podejmowanie racjonalnych ekonomicznie decyzji menedżerskich;

Poznanie najnowszych technik i narzędzi controllingu strategicznego i operacyjnego;

Umiejętność stosowania w praktyce wiedzy z zakresu rachunkowości zarządczej przy wykorzystaniu nowoczesnych technik informatycznych;

Wiedza i umiejętności do budżetowania przychodów i kosztów

Wiedza i umiejętności do sporządzania planów strategicznych i finansowych

Rozwijanie umiejętności analitycznego myślenia niezbędnego w zarządzaniu przedsiębiorstwem.

ABSOLWENCI STUDIÓW PODYPLOMOWYCH OTRZYMUJĄ

W języku Polskim

 • świadectwo ukończenia studiów podyplomowych (zgodnie art. 164 ustawy z dnia 20 lipca 2018r.-Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668 oraz  Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego  z dnia 12 września 2018 r. w sprawie dokumentów wydawanych w związku z przebiegiem lub ukończeniem studiów podyplomowych i kształcenia specjalistycznego- 19 września 2018 r. Poz. 1791)
 • dyplom wydany przez Partnerów programu o ukończeniu studiów podyplomowych

(fakultatywnie na życzenie)

 • moduł: Auditor Wewnętrzny Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji  wg wymagań PN-EN ISO/IEC 27001:2017

  Uczestnik uzyskuje kompetencje zawodowe do pełnienia funkcji Auditora Wewnętrznego Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w organizacji. 

W języku Angielskim

(fakultatywnie na życzenie)

 • świadectwo ukończenia studiów podyplomowych (zgodnie art. 164 ustawy z dnia 20 lipca 2018r.-Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668 oraz  Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego  z dnia 12 września 2018 r. w sprawie dokumentów wydawanych w związku z przebiegiem lub ukończeniem studiów podyplomowych i kształcenia specjalistycznego- 19 września 2018 r. Poz. 1791)
 • dyplom wydany przez Partnerów programu o ukończeniu studiów podyplomowych

Wykładowcy

prof. dr hab. Sławomir Bukowski


Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny

mgr Jacek Dziuba


Kancelaria Doradztwa Podatkowego i Finansowego

prof. UWM dr hab. Mariola Lemmonier


Uniwersytet Warmińsko-Mazurski Akademia De Virion

mgr Michał Jurczyk, EMBA


Collegium Humanum – Szkoła Główna Menedżerska

dr David E. Kalisz


PSB Paris Scool of Business

PROCEDURA PRZYJĘCIA

Wymagane dokumenty:

 • Odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych (potwierdzona przez Collegium Humanum lub notarialnie kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych)
 • Curriculum Vitae – (CV musi zawierać klauzulę ” Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu tej oraz przyszłych rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO))”.
 • wypełniony formularz zgłoszeniowy (do pobrania)

System opłat za studia

Liczba wpłat Wysokość wpłaty
1 wpłata roczna
6900,00 zł
2 wpłaty półroczne
3600,00 zł
4 wpłaty kwartalne
1900,00 zł

Rachunek bankowy do wpłat za studia podyplomowe:

Collegium Humanum Szkoła Główna Menedżerska

ul. Moniuszki 1a, 00-014 Warszawa


Nr rachunku: 43 1020 5561 0000 3102 3003 1040
PKO Bank Polski S A

 

Tytuł wpłaty: opłata wpisowego, opłata (wybrać: roczna, semestralna, ratalna) za studia podyplomowe, imię i nazwisko, nazwa studiów

Faktury

Osoby zainteresowane otrzymaniem FAKTURY proszone są o przesłanie danych do faktury oraz potwierdzenia wpłaty na adres e-mail:kwestura@humanum.pl

Kontakt

CENTRUM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

mgr Marta Drużna

Czynne:

 • poniedziałek - środa 9:00-17:00 (przerwa 12:30-13:00)
 • czwartek – dzień wewnętrzny
 • piątek - 9:00-17:00 (przerwa 12:30-13:00)

Zachęcamy do zapoznania się z programami umożliwiającymi dofinansowania studiów podyplomowych na atrakcyjnych warunkach finansowych nawet do 100% opłaty za studia.

Dofinansowanie na studia podyplomowe kwalifikacyjne ze środków PARP

Baza usług Rozwojowych i Podmiotowy System Finansowania (PSF)

Więcej informacji na stronie: https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl

Dofinansowanie na studia I, II, stopnia, jednolite magisterskie i podyplomowe ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Więcej informacji na stronie: https://www.pfron.org.pl/

Możliwość dofinansowania do 100% na studia podyplomowe, w tym: MBA, DBA, LL.M. Z wnioskiem o dofinansowanie występuje pracodawca.

Więcej informacji na stronie: http://kfs.pl/jak-uzyskac-dofinansowanie/

Nieoprocentowane pożyczki na kursy, studia podyplomowe, staże i praktyki zawodowe udzielane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) poprzez Fundację Rozwoju Przedsiębiorczości (FRP). Ukończenie studiów podyplomowych daje możliwość umorzenia części pożyczki.

Więcej informacji na stronie https://open.frp.pl/

Dofinansowanie na studia podyplomowe do kwoty 4000,00 zł mogą uzyskać osoby zarejestrowane jako bezrobotne powyżej 45. roku życia. Projekt skierowany jest do osób bezrobotnych oraz do osób powyżej 45. roku życia.

Więcej informacji na stronie https://www.up.warszawa.pl/index.php/dla-bezrobotnych-i-poszukujacych-pracy/formy-aktywizacji-bezrobotnych-i-poszukujacych-pracy/finansowanie-studiow-podyplomowych

REKRUTACJA

+48 608 800 591

+48 736 229 166

ul. Moniuszki 1A, 00-014 Warszawa
REGON 381457997
NIP 5252765348
VAT EU PL5252765348
Nr 383 w Ewidencji Uczelni Niepublicznych MNiSW

Wszelkie materiały (treści, teksty, ilustracje, zdjęcia itp.) przedstawione w obrębie domeny humanum.pl objęte są prawami autorskimi i podlegają ochronie na mocy „Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych” z dnia 4 lutego 1994 r. (tekst ujednolicony: Dz.U. 2006 nr 90 poz. 631). Kopiowanie, przetwarzanie, rozpowszechnianie tych materiałów w całości lub w części bez zgody autora jest zabronione.