Pedagogika

magisterské studium

Management ve zdravotnictví

magisterské studium

Specializace Management ve zdravotnictví se zaměřuje na oblast managementu, ekonomiky a zdravotnictví. Základ je orientovaný na pedagogiku, management, zdravotnictví, poradenství, psychologii, teorii řízení organizace, řízení lidských zdrojů, filozofii a sociologii. Specializace Management ve zdravotnictví připravuje odborníky pro oblast zdravotnictví, řízení zdravotnických činností a profesního poradenství. Specializace se rovněž zaměřuje na pedagogicko-zdravotnické vědecké vzdělání, výzkum a vývoj s možností aplikace znalostí a dovedností v různých zdravotně-ekonomických kontextech.

Andragogika a profesní poradenství

magisterské studium

Specializace Andragogika a management ve vzdělávání se zaměřuje na oblast andragogiky a managementu v oblasti vzdělávání vzdělávaní dospělých. Základ je orientovány na pedagogiku, andragogiku, management, psychologii, teorii řízení organizace, filozofii a sociologii.

Didaktika se zaměřením na předškolní výchovu a první stupeň základní školy

magisterské studium

Specializace Didaktika se zaměřením na předškolní výchovu a první stupeň základní školy se zaměřuje na oblast pedagogiky, didaktiky, výchovně-vzdělávací proces dětí předškolního a školního věku.

Management ve vzdělávání a sociálních službách

magisterské studium

Specializace Management ve vzdělávání a sociálních službách se zaměřuje na oblast  managementu, vzdělávání a sociálních služeb. Základ je orientovaný na pedagogiku, management, andragogiku, sociální služby, vzdělávání dospělých, poradenství, psychologii, teorii řízení organizace, řízení lidských zdrojů, filozofii a sociologii.

Pedagogika péče a výchovy

magisterské studium

Specializace Pedagogika péče a výchovy se zaměřuje na oblast pedagogiky, vzdělávání dospělých, péče, opatrovnictví a výchovy. Základ je orientováný na pedagogiku, andragogiku, gerontologii, psychologii, terapii, filozofii a sociologii.

Resocializace

magisterské studium

Specializace Resocializace se zaměřuje na oblast pedagogiky, resocializace, sociální a kriminální prevenci. Základ je zaměřen na pedagogiku, resocializaci, kriminologii, viktimologii, probaci, mediaci, filozofii a sociologii.

Školní pedagogika se zaměřením na prevenci závislosti a socioterapii

Magisterské studium

Specializace Školní pedagogika se zaměřením na prevenci závislosti a socioterapii se zaměřuje na oblast pedagogiky, prevenci závislosti a socioterapii. Základ je orientovaný na pedagogiku, školní pedagogiku, prevenci sociálně patologických jevů, poradenství, socioterapii, filozofii a sociologii.