Pedagogika

BAKALÁŘSKÉ - LICENCJACKÉ STUDIUM

Management ve zdravotnictví

bakalářské (licencjacké) studium.

Specializace Management ve zdravotnictví se zaměřuje na oblast zdravotnictví, ekonomiky a managementu. Základ je orientován na pedagogiku, zdravotnictví, management, psychologii, teorii řízení organizace, filozofii a sociologii.

Andragogika a management ve vzdělává

bakalářské (licencjacké) studium.

Specializace Andragogika a management ve vzdělávání se zaměřuje na oblast andragogiky a managementu v oblasti vzdělávání vzdělávaní dospělých. Základ je orientovány na pedagogiku, andragogiku, management, psychologii, teorii řízení organizace, filozofii a sociologii…

Didaktika se zaměřením na předškolní výchovu a první stupeň základní školy

bakalářské (licencjacké) studium.

Specializace Didaktika se zaměřením na předškolní výchovu a první stupeň základní školy se zaměřuje na oblast pedagogiky, didaktiky a vzdělávání dětí předškolního a školního věku. 

Pedagogika péče a výchovy

bakalářské (licencjacké) studium.

Specializace Pedagogika péče a výchovy se zaměřuje na oblast pedagogiky, vzdělávání dospělých, péče, opatrovnictví a výchovy. Základ je orientováný na pedagogiku, andragogiku, gerontologii, psychologii, terapii, filozofii a sociologii. 

Resocializace se zaměřením na sociální a kriminální prevenci

bakalářské (licencjacké) studium.

Specializace Resocializace se zaměřením na sociální a kriminální prevenci se zaměřuje na oblast pedagogiky, resocializace, sociální a kriminální prevenci. Základ je orientovaný na pedagogiku, resocializaci, kriminologii, kriminalistiku, viktimologii, probaci, mediaci, filozofii a sociologii.