MBA Bezpečnost a krizové řízení

postgraduální

 • Druh studia MBA

Cílem tohoto profesního vzdělávacího programu je poskytnout odborníkům zabývajícím se danou problematikou potřebnou škálu znalostí a dovedností. Vzdělávací program je zaměřen zejména na charakteristiku a činnost subjektů bezpečnostního systému podílejících se na ochraně vnitřní bezpečnosti České republiky, jejich vzájemné interakci při respektování vztahů nadřízenosti a podřízenosti, spolupráce a součinnosti a dalších specifik v rámci bezpečnostního managementu. Důraz je kladen zejména na souhrn řídících (manažerských) činností zainteresovaných subjektů zaměřených na analýzu a vyhodnocení bezpečnostních situací, plánování, organizování, realizaci a kontrolu činností prováděných v souvislosti s přípravou na bezpečnostní opatření a jejich řešením, nebo s činností policejně bezpečnostních orgánů v rámci ochrany osob a majetku a prevenci kriminality. Profesní vzdělávací program je určen zejména příslušníkům Policie ČR, strážníkům obecních policií, zaměstnancům veřejné správy a dalším, kteří se bezpečnostním managementem a ochranou vnitřní bezpečnosti zabývají a chtějí si tak rozšířit dané kompetence, či mají zájem o svůj karierní růst. V rámci studia budou analyzovány konkrétní případy a navrhovány možné další alternativy řešení. Ve výuce se uplatní použití různých metod managementu, např., brainstorming manažerské hry či Teambuilding. Vzdělávací program je rozdělen do tří semestrů, v rámci kterých studenti absolvují předepsaný počet vzdělávacích modulů ukončených zpracováním seminární práce či písemným testem. 

Třetí semestr je prioritně zaměřen na zpracování disertační práce, jejíž obhajobou společně se závěrečnou zkouškou se studium ukončuje. Následuje předání certifikátů úspěšným absolventům na slavnostní promoci Institutu forenzních, bezpečnostních studií a managementu. Moduly ke studiu jsou: Management, Time management, Bezpečnostní management, Vnitřní bezpečnost, Prevence kriminality, Ústřední orgány státní správy a bezpečnostní sbory, Pracovní a služebně právní poměry, Obecní policie, nestátní bezpečnostní služby

MBA studium

 

75.000 Kč.

PROCES PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

Dodejte sadu dokumentů do:

Collegium Humanum – Varšavská univerzita managementu

Revoluční 725/11, 110 00 Praha 1. II. patro

Kontakty

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ

 • Občanský průkaz (k náhledu)
 • Jedna fotografie na průkaz 3,5 cm x 4,5 cm a pošlete ještě jednu fotografii na e-mailovou adresu bos@humanum.pl
 • Maturitní vysvědčení nebo kopii originálu maturitního vysvědčení (k náhledu)
 • Kopii maturitního vysvědčení
 • Diplom ukončení vysokoškolského studia a suplement nebo kopii originálu vystavenou vysokou školou (k náhledu) (v případě II. stupně)
 • Kopie diplomu ukončení vysokoškolského studia a suplementu (v případě II. stupně)
 • Doklad o zaplacení zápisného na účet školy

 • občanský průkaz (kopie)
 • jedna fotografie o rozměrech 3,5 cm x 4,5 cm, jednu fotografii v elektronické podobě pošlete na e-mailovou adresu bos@humanum.pl
 • ověřená kopie maturitního vysvědčení se soudním překladem do polského jazyka
 • prostá kopie vysvědčení z posledního ročníku střední školy
 • ověřený diplom se soudním překladem do polského jazyka (v případě studia II. stupně)
 • prostá kopie diploma suplementu (v případě studia II. stupně)
 • potvrzení o zdravotní způsobilosti ke studiu - Potvrzení o zdravotní způsobilosti
 • doklad o zaplacení zápisného na účet školy (zápisné je nevratné; v poznámce bankovního převodu uveďte: jméno a příjmení, zápisné, název studijního oboru – PEDAGOGIKA I. nebo II. stupně)

 • BANKOVNÍ ÚČET

  IPKO 200004428/3060

  IBAN:CZ51 3060 0000 0002 0000 4428