MBA Sportovní management

postgraduální

 • Druh studia MBA

Specializace MBA Sportovní management nabídne studentům ucelený přehled informací, které jsou důležité pro úspěšný rozvoj manažerských dovedností ve sportovní oblasti. V jednotlivých modulech bude probrána problematika managementu, práva, ekonomie, psychologie a dalších disciplín v kontextu sportu. Opomenuta nezůstane ani oblast získávání dotací a grantů, tvorba rozpočtů, vytváření směrnic a stanov různorodých sportovních institucí. Specializace je vhodná především pro střední a vrcholové manažery sportovních klubů, sportovních zařízení, wellness center, instruktory volnočasových aktivit, sportovní trenéry, zaměstnance neziskových organizací, státní zaměstnance, ale i další odborníky, jejichž pracovní kariéra je se sportem spjata. V dnešní době se ve sportu pohybují nemalé finanční prostředky, ale manažerů se zkušeností nebo s orientací na sport je velmi málo. Současně stoupá poptávka po sportovních zařízeních a nároky na tato zařízení se zvyšují. A právě tento program může být při budování, rozšiřování a zdokonalování služeb v oblasti sportu důležitým zdrojem informací. Specializace MBA Sportovní management obsahuje nad rámec základního a volitelného bloku tyto moduly: Management ve sportu, Psychologie sportu a Sportovní právo.​

MBA studium

 

75.000 Kč.

PROCES PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

Dodejte sadu dokumentů do:

Collegium Humanum – Varšavská univerzita managementu

Revoluční 725/11, 110 00 Praha 1. II. patro

Kontakty

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ

 • Občanský průkaz (k náhledu)
 • Jedna fotografie na průkaz 3,5 cm x 4,5 cm a pošlete ještě jednu fotografii na e-mailovou adresu bos@humanum.pl
 • Maturitní vysvědčení nebo kopii originálu maturitního vysvědčení (k náhledu)
 • Kopii maturitního vysvědčení
 • Diplom ukončení vysokoškolského studia a suplement nebo kopii originálu vystavenou vysokou školou (k náhledu) (v případě II. stupně)
 • Kopie diplomu ukončení vysokoškolského studia a suplementu (v případě II. stupně)
 • Doklad o zaplacení zápisného na účet školy

 • občanský průkaz (kopie)
 • jedna fotografie o rozměrech 3,5 cm x 4,5 cm, jednu fotografii v elektronické podobě pošlete na e-mailovou adresu bos@humanum.pl
 • ověřená kopie maturitního vysvědčení se soudním překladem do polského jazyka
 • prostá kopie vysvědčení z posledního ročníku střední školy
 • ověřený diplom se soudním překladem do polského jazyka (v případě studia II. stupně)
 • prostá kopie diploma suplementu (v případě studia II. stupně)
 • potvrzení o zdravotní způsobilosti ke studiu - Potvrzení o zdravotní způsobilosti
 • doklad o zaplacení zápisného na účet školy (zápisné je nevratné; v poznámce bankovního převodu uveďte: jméno a příjmení, zápisné, název studijního oboru – PEDAGOGIKA I. nebo II. stupně)

 • BANKOVNÍ ÚČET

  IPKO 200004428/3060

  IBAN:CZ51 3060 0000 0002 0000 4428