MBA ve Veřejné správě

postgraduální

 • Druh studia MBA

V rámci studia tohoto oboru získáte komplexní znalosti z oblasti managementu a leadershipu, kterými má disponovat každý moderní manažer. Naučíte se strategicky myslet a řídit projekty, čelit změnám a využívat na maximum potenciálu inovací. Zjistíte také, jak rozvíjet svoji vlastní osobnost a být tak efektivnější, úspěšnější a spokojenější nejen v profesním, ale i osobním životě. Dále pak získáte ucelené odborné znalosti z regionálního managementu, krizového řízení a komunikace, a také oblasti financování a rozpočtování ve veřejném sektoru. Svoji kvalifikaci ještě rozšíříte absolvováním dvou volitelných předmětů, které si vyberete dle svých potřeb.

Přínosy

Ovládnete všechny fáze managementu, od operativního, přes taktický až po strategický

Stanete se nejen skvělými manažery, ale i leadery

Naučíte se využívat potenciálu změn a inovací a řídit i rozsáhlé projekty

Naučíte se, jak rozvíjet svoji vlastní osobnost

Osvojíte si zásady krizového řízení a krizové komunikace s médii

Sestavíte plán rozvoje regionu a regionální politiky

Pochopíte principy financování veřejných služeb a rozpočtového plánování

MBA studium

 

75.000 Kč.

PROCES PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

Dodejte sadu dokumentů do:

Collegium Humanum – Varšavská univerzita managementu

Revoluční 725/11, 110 00 Praha 1. II. patro

Kontakty

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ

 • Občanský průkaz (k náhledu)
 • Jedna fotografie na průkaz 3,5 cm x 4,5 cm a pošlete ještě jednu fotografii na e-mailovou adresu bos@humanum.pl
 • Maturitní vysvědčení nebo kopii originálu maturitního vysvědčení (k náhledu)
 • Kopii maturitního vysvědčení
 • Diplom ukončení vysokoškolského studia a suplement nebo kopii originálu vystavenou vysokou školou (k náhledu) (v případě II. stupně)
 • Kopie diplomu ukončení vysokoškolského studia a suplementu (v případě II. stupně)
 • Doklad o zaplacení zápisného na účet školy

 • občanský průkaz (kopie)
 • jedna fotografie o rozměrech 3,5 cm x 4,5 cm, jednu fotografii v elektronické podobě pošlete na e-mailovou adresu bos@humanum.pl
 • ověřená kopie maturitního vysvědčení se soudním překladem do polského jazyka
 • prostá kopie vysvědčení z posledního ročníku střední školy
 • ověřený diplom se soudním překladem do polského jazyka (v případě studia II. stupně)
 • prostá kopie diploma suplementu (v případě studia II. stupně)
 • potvrzení o zdravotní způsobilosti ke studiu - Potvrzení o zdravotní způsobilosti
 • doklad o zaplacení zápisného na účet školy (zápisné je nevratné; v poznámce bankovního převodu uveďte: jméno a příjmení, zápisné, název studijního oboru – PEDAGOGIKA I. nebo II. stupně)

 • BANKOVNÍ ÚČET

  IPKO 200004428/3060

  IBAN:CZ51 3060 0000 0002 0000 4428