SPRÁVNÍ RADA

Mec. Jolanta Małgorzata Turczynowicz-Kieryłło
dr h.c. Tadeusz Ferenc
prof. dr hab. Karol Karski, Dr h.c. mult.
m. prof. doc. Mgr. Ing. Daniel Lajčin, PhD., DBA, LL.M
prof. dr hab. n. med. Ireneusz Nawrot
mgr Wiesław Włodek, EMBA
Ryszard Czarnecki, Dr h.c.
mgr inż. Mariusz Nowak, MBA
prof. dr hab. inż. Sławomir Bukowski
mgr Maciej Nykiel
prof. dr hab. inż. Stanislav Szabo
prof. dr Jan Mojžíš, MBA
adw. Wojciech Mądrzycki, MBA
JE dr Bakhorm Babaev