fbpx

Rekrutacja trwa

Collegium Humanum Logo

Czasopismo Humanum wysoko punktowane przez Ministra Edukacji i Nauki.

Międzynarodowe Studia Społeczno-Humanistyczne Humanum (International Social and Humanities Studies Humanum), w którym publikowane są artykuły naukowe obejmujące problematykę z obszaru nauk społecznych oraz humanistycznych, otrzymało 40 punktów w sporządzonym przez Ministra Edukacji i Nauki wykazie czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych.


Minister Edukacji i Nauki, na podstawie art. 267 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. — Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85, z późn. zm.), sporządził wykaz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych. Publikacja Międzynarodowe Studia Społeczno-Humanistyczne HUMANUM zdobyła w wykazie 40 punktów (dyscyplina filozofia, historia, nauki o kulturze i religii, nauki o zarządzaniu i jakości, nauki prawne).


HUMANUM to recenzowane i punktowane czasopismo naukowe wydawane jako kwartalnik, w którym publikowane są artykuły naukowe obejmujące problematykę z obszaru nauk społecznych i humanistycznych w językach kongresowych we współpracy z naukowymi ośrodkami z Polski i zagranicy.

Redaktorem naczelnym czasopisma od początku jego powstania jest Rektor Collegium Humanum – prof. dr. hab. Paweł Czarnecki, MBA, dr h.c.


Międzynarodowe czasopismo HUMANUM jest także indeksowane w elitarnej międzynarodowej bazie  ERIH PLUS.

Czasopismo Humanum wysoko punktowane przez Ministra Edukacji i Nauki.

Wypełnij formularz, aby pobrać katalog Collegium Humanum.

Akredytacje MNiSW