Rekrutacja trwa

Debata – Pacjent Świadomy Systemu Ochrony Zdrowia 07.08.2020 r.

Piątek, 7 sierpnia br. godz. 12 wspólnie z Fundacją Instytut Świadomości zapraszamy na debatę ekspercką z udziałem organizacji pacjenckich i senioralnych. Temat spotkania: Pacjent Świadomy Systemu Ochrony Zdrowia.


W debacie wezmą udział:

  • prof. dr hab. Paweł Czarnecki, MBA, dr h.c. – Rektor Collegium Humanum
  • prof. dr hab. n. med. Robert Gil, Kierownik
  • Kliniki Kardiologii Inwazyjnej Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA w Warszawie, Dyrektor WCCI Warsaw
  • prof. dr hab. n. med.Marcin Kurzyna, Klinika Krążenia Płucnego
  • Chorób Zakrzepowo-Zatorowych i Kardiologii, Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego, Europejskie Centrum Zdrowia w Otwocku
  • Michał Modro, Kancelaria Prawo Gospodarka Zdrowie Modro sp.k
  • Małgorzata Piekarska, Członek Rady Świadomych Ekspertów Instytutu Świadomości ds. Pacjentów  
  • prof. dr hab. n. med. Wojciech Zgliczyński – Z-ca Dyrektora ds. Klinicznych – Szpital Bielański

Pandemia korona wirusa to jedno z najpoważniejszych wyzwań dzisiejszych pacjentów, którzy na co dzień muszą zmagać się ze swoimi stałymi chorobami, powodującymi utratę pracy, wykluczenie społeczne czy niesamodzielność. W czasie pandemii to właśnie seniorzy i osoby cierpiące na przewlekłe choroby są najbardziej narażeni na ciężkie powikłania zakażenia wirusem, a nawet utratę zdrowia i życia. Czują się zagubieni, nie znając swoich praw i tracąc stały dotychczasowy kontakt z lekarzem, który zapewniał im opiekę i poczucie bezpieczeństwa.

Nasza debata ma być platformą dyskusji i dialogu między środowiskiem decydentów, lekarzy, świadczeniodawców oraz przedstawicieli systemu ochrony zdrowia, miejscem skonfrontowania opinii, poznania celów i priorytetów, a także możliwością wypracowania wspólnego stanowiska, które zapoczątkuje konkretne działania społeczne i systemowe po debacie.


W jej trakcie będziemy poruszać zagadnienia obejmujące wyzwania pacjentów w systemie ochrony zdrowia, jego aspekty prawne, społeczne i ekonomiczne. Opowiemy też o pacjentach z chorobami przewlekłymi, rzadkimi w czasach epidemii. Zajmiemy się również seniorami oraz pacjentami z wielochorobowością.


Do udziału w debacie zaproszeni zostali przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej, przedstawiciele administracji publicznej systemu ochrony zdrowia, wiodące autorytety w medycynie w Polsce, eksperci w dziedzinie ekonomiki zdrowia oraz liderzy organizacji pacjenckich i senioralnych.


Spotkanie poprowadzi: Ewelina Zych-Myłek – Prezes Fundacji Instytut Świadomości oraz ekspert komunikacji w ochronie zdrowia.

Partnerzy debaty

patronat medialny