Design thinking

 • Rodzaj studiów Podyplomowe
 • Kierunek studiów DESIGN THINKING
 • CZAS TRWANIA 2 SEMESTRY (10 ZJAZDÓW- SOBOTA/NIEDZIELA)
 • LICZBA GODZIN 180
 • ECTS 60

„Dużo kolorowych karteczek” – komentują złośliwi. Ale design thinking to nie tylko moda. To konkretna wiedza jak odkrywać potrzeby, których nie widzą inni i jak je zaspokajać w sposób innowacyjny. To także zbiór technik służących synchronizacji odmiennych stylów myślenia w Twojej organizacji oraz przełamywaniu rutyny na każdym z kolejnych etapów kreowania marki. Dzięki nim jest szansa, że jako ekspert w swej branży nie popadniesz w rutynę i nie przegapisz niszy, którą ignoruje Twoja konkurencja.

Program studiów

 • Czym jest design thinking – omówienie założeń metodyki design thinking i przećwiczenie wybranych technik
 • Jak nie popadać w rutynę – analiza paradoksu eksperta i innych zakłóceń procesu zmiany w organizacjach
 • Jak synchronizować rozbieżne style myślenia – charakterystyka uwarunkowań zarządzania wiedzą ekspercką (tacit knowledge)
 • Jak to robią artyści – analiza procesów twórczych artystów i projektantów (studia przypadków)
 • Jak przejąć styl myślenia artystów – prezentacja nowatorskich metod transferu kompetencji twórczych
 • Skąd brać energię – prezentacja strategii rozwoju organizacji przez sztukę

Prezentowane techniki

 • Strukturalizacja i definiowanie problemu projektowego metodą klastrowania (affinity diagrams)
 • Pozyskiwanie i przetwarzanie wiedzy ucieleśnionej (role playing, bodystorming, empathy mapping, mind mapping)
 • Tworzenie person i ścieżek doświadczenia (customer journey)
 • Analiza architektury informacji (card sorting)
 • Definiowanie problemów projektowych metodami lean canvas i value proposition canvas
 • Synchronizacja procesu ideacji i prototypowania produktu (braindumping, sketchstorming)

PERSPEKTYWY KARIERY

Stratedzy

Twórcy nowych produktów i marek

Zarządzających: firmą, sprzedażą, kadrami, komunikacją i marką

ABSOLWENCI STUDIÓW PODYPLOMOWYCH OTRZYMUJĄ

W języku Polskim

 • świadectwo ukończenia studiów podyplomowych (zgodne z przepisami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w Polsce i Ustawy Prawo o szkolnictwie Wyższym w Polsce)
 • certyfikat wydany przez Partnerów programu o ukończeniu studiów podyplomowych

W języku Angielskim

(fakultatywnie na życzenie)

 • świadectwo ukończenia studiów podyplomowych (zgodne z przepisami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w Polsce i Ustawy Prawo o szkolnictwie Wyższym w Polsce)
 • certyfikat wydany przez Partnerów programu o ukończeniu studiów podyplomowych

Autorzy PROGRAMU

dr Iwo Zmyślony

Tomasz Sanpruch

Capital24 TV

Wykładowcy

Zajęcia prowadzone będą przez praktyków.

Rita Schultz

Antonino de Gregorio

Witold Tabaka

Tomasz Sańpruch

Włodzimierz Szymczak

Iwo Zmyślony

Partnerzy

PROCEDURA PRZYJĘCIA

Wymagane dokumenty:

 • Odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych (potwierdzona przez Collegium Humanum lub notarialnie kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych)
 • Curriculum Vitae
 • kopia dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata zawierającego imiona, nazwisko, datę urodzenia oraz miejsce urodzenia
 • wypełniony formularz zgłoszeniowy (do pobrania)
 • potwierdzenie wniesienia opłaty za studia (opłata za I semestr lub opłata roczna)

System opłat za studia

Liczba wpłatWysokość wpłaty
1 wpłata roczna6000,00 zł
2 wpłaty półroczne3250,00 zł
4 wpłaty kwartalne1750,00 zł

Wpisowe 0 zł do 30 stycznia 2019 r.

Wysokość opłat za studia nie ulegnie zmianie podczas trwania programu.

Rachunek bankowy do wpłat za studia podyplomowe:

Collegium Humanum Szkoła Główna Menedżerska

ul. Moniuszki 1a, 00-014 Warszawa
Nr rachunku: 03 1020 1169 0000 8802 0278 2274
PKO Bank Polski S A

Tytuł wpłaty: opłata wpisowego, opłata (wybrać: roczna, semestralna, ratalna) za studia podyplomowe, imię i nazwisko, nazwa studiów

 

Faktury

Osoby zainteresowane otrzymaniem FAKTURY proszone są o przesłanie danych do faktury oraz potwierdzenia wpłaty na adres e-mail: podyplomowe@humanum.pl

Zachęcamy do zapoznania się z programami umożliwiającymi dofinansowania studiów podyplomowych na atrakcyjnych warunkach finansowych nawet do 100% opłaty za studia.

Dofinansowanie na studia podyplomowe kwalifikacyjne ze środków PARP

Baza usług Rozwojowych i Podmiotowy System Finansowania (PSF)

Więcej informacji na stronie: https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl

Dofinansowanie na studia I, II, stopnia, jednolite magisterskie i podyplomowe ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Więcej informacji na stronie: https://www.pfron.org.pl/

Możliwość dofinansowania do 100% na studia podyplomowe, w tym: MBA, DBA, LL.M. Z wnioskiem o dofinansowanie występuje pracodawca.

Więcej informacji na stronie: http://kfs.pl/jak-uzyskac-dofinansowanie/

Nieoprocentowane pożyczki na kursy, studia podyplomowe, staże i praktyki zawodowe udzielane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) poprzez Fundację Rozwoju Przedsiębiorczości (FRP). Ukończenie studiów podyplomowych daje możliwość umorzenia części pożyczki.

Więcej informacji na stronie https://open.frp.pl/

Dofinansowanie na studia podyplomowe do kwoty 4000,00 zł mogą uzyskać osoby zarejestrowane jako bezrobotne powyżej 45. roku życia. Projekt skierowany jest do osób bezrobotnych oraz do osób powyżej 45. roku życia.

Więcej informacji na stronie https://www.up.warszawa.pl/index.php/dla-bezrobotnych-i-poszukujacych-pracy/formy-aktywizacji-bezrobotnych-i-poszukujacych-pracy/finansowanie-studiow-podyplomowych

Zapisz się na studia

Dołącz do nas!