fbpx
Logo Collegium Humanum

Rekrutacja trwa

Studia Podyplomowe Design Thinking

Rekrutacja na nową edycję (zajęcia na żywo)
zapisy do 2 czerwca 2023 LIMIT MIEJSC!

Indywidualna Organizacja Studiów (IOS)
rekrutacja w każdym czasie!
 • Rodzaj studiów Podyplomowe
 • Kierunek studiów DESIGN THINKING
 • CZAS TRWANIA 2 SEMESTRY (SOBOTA/NIEDZIELA)
 • LICZBA GODZIN 180
 • ECTS 60

„Dużo kolorowych karteczek” – komentują złośliwi. Ale design thinking to nie tylko moda. To konkretna wiedza jak odkrywać potrzeby, których nie widzą inni i jak je zaspokajać w sposób innowacyjny. To także zbiór technik służących synchronizacji odmiennych stylów myślenia w Twojej organizacji oraz przełamywaniu rutyny na każdym z kolejnych etapów kreowania marki. Dzięki nim jest szansa, że jako ekspert w swej branży nie popadniesz w rutynę i nie przegapisz niszy, którą ignoruje Twoja konkurencja.

Na kierunku Design Thinking zajęcia odbywają się w oparciu o innowacyjny, dostosowany do aktualnych potrzeb rynku program kształcenia.
Design Thinking to podejście projektowe, które skupia się na rozwiązywaniu problemów i tworzeniu innowacyjnych rozwiązań zorientowanych na użytkownika (User Experience Design i Product Design). Opiera się na zrozumieniu potrzeb i zachowań użytkowników, generowaniu pomysłów, prototypowaniu, testowaniu i iteracyjnym doskonaleniu rozwiązań i produktów cyfrowych. Design Thinking wykorzystuje narzędzia i metody związane z designem, aby wspierać kreatywność, współpracę i empatię.

wykładowca akademicki - projektowanie produktu

Kierunek studiów z zakresu Design Thinking jest przeznaczony dla osób zainteresowanych rozwijaniem umiejętności projektowych i twórczych, oraz dla tych, którzy chcą nauczyć się podejścia opartego na Design Thinking w kontekście rozwiązywania problemów biznesowych, społecznych lub innych dziedzin. Studia z Design Thinking mogą być szczególnie atrakcyjne dla osób pracujących w obszarach innowacji, marketingu, zarządzania projektami, produktami lub usługami, a także dla przedsiębiorców, którzy chcą poprawić swoje umiejętności w zakresie opracowywania innowacyjnych rozwiązań.

Absolwent studiów podyplomowych z zakresu Design Thinking można podjąć pracę w różnych sektorach i branżach. Możliwości zawodowe obejmują stanowiska takie jak projektant doświadczeń użytkownika (UX designer) również w pracowniach komputerowych, innowacyjny menedżer, konsultant ds. innowacji, lider projektu w zespołach projektowych, specjalista ds. badań rynkowych i użytkowników, czy analityk biznesowy. Po studiach podyplomowych absolwenci mogą znaleźć zatrudnienie w firmach konsultingowych, agencjach reklamowych, przedsiębiorstwach technologicznych, organizacjach non-profit, jak również mogą pracować jako niezależni konsultanci i projektanci.

Akredytacje i członkostwa

Principles for Responsible Management Education
Central and East European Management
Association to Advance Collegiate Schools of Business
Erasmus
Association to Advance Collegiate Schools of Business
Polska Federacja Szpitali
Ogólnopolska Federacja Przedsiębiorców i Pracodawców
Erasmus
Academy of Executive Coaching
Konferencja Rektorów Zawodowych Szkół Polskich
Północna Izba Gospodarcza
Związek Pracodawców Pomorza Zachodniego
Polska Federacja Szpitali
Ogólnopolska Federacja Przedsiębiorców i Pracodawców
Pracodawcy RP
Pracodawcy RP

Program studiów

 • Czym jest design thinking – omówienie założeń metodyki design thinking i przećwiczenie wybranych technik
 • Jak nie popadać w rutynę – analiza paradoksu eksperta i innych zakłóceń procesu zmiany w organizacjach
 • Jak synchronizować rozbieżne style myślenia – charakterystyka uwarunkowań zarządzania wiedzą ekspercką (tacit knowledge)
 • Jak to robią artyści – analiza procesów twórczych artystów i projektantów (studia przypadków)
 • Jak przejąć styl myślenia artystów – prezentacja nowatorskich metod transferu kompetencji twórczych
 • Skąd brać energię – prezentacja strategii rozwoju organizacji przez sztukę

Prezentowane techniki

 • Strukturalizacja i definiowanie problemu projektowego metodą klastrowania (affinity diagrams)
 • Pozyskiwanie i przetwarzanie wiedzy ucieleśnionej (role playing, bodystorming, empathy mapping, mind mapping)
 • Tworzenie person i ścieżek doświadczenia (customer journey)
 • Analiza architektury informacji (card sorting)
 • Definiowanie problemów projektowych metodami lean canvasvalue proposition canvas
 • Synchronizacja procesu ideacji i prototypowania produktu (braindumping, sketchstorming)

PERSPEKTYWY KARIERY

Stratedzy

Twórcy nowych produktów i marek

Zarządzających: firmą, sprzedażą, kadrami, komunikacją i marką

ABSOLWENCI STUDIÓW PODYPLOMOWYCH OTRZYMUJĄ

W języku Polskim

 • świadectwo ukończenia studiów podyplomowych (zgodnie art. 164 ustawy z dnia 20 lipca 2018r.-Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668 oraz  Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego  z dnia 12 września 2018 r. w sprawie dokumentów wydawanych w związku z przebiegiem lub ukończeniem studiów podyplomowych i kształcenia specjalistycznego- 19 wrzesnia 2018 r. Poz. 1791)

W języku Angielskim

(fakultatywnie na życzenie)

 • świadectwo ukończenia studiów podyplomowych (zgodnie art. 164 ustawy z dnia 20 lipca 2018r.-Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668 oraz  Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego  z dnia 12 września 2018 r. w sprawie dokumentów wydawanych w związku z przebiegiem lub ukończeniem studiów podyplomowych i kształcenia specjalistycznego- 19 wrzesnia 2018 r. Poz. 1791)

Zaliczenie studiów:

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych i otrzymania świadectwa oraz dyplomu jest:

 • przygotowanie prezentacji zaliczeniowej na wybrany przez Słuchacza case study (min. 14 slajdów).

Wykładowcy

mgr Rita Schultz

mgr Witold Tabaka

Autor PROGRAMU

mgr Tomasz Sańpruch

Partnerzy

ZAPISZ SIĘ NA STUDIA

Terminarz rekrutacji

Rekrutacja na nową edycję (zajęcia na żywo) do 2 czerwca 2023 

Indywidualna Organizacja Studiów (IOS) rekrutacja w każdym czasie!

System opłat za studia

Liczba wpłat Wysokość wpłaty
1 wpłata roczna
6000,00 zł
2 wpłaty półroczne
3250,00 zł
4 wpłaty kwartalne
1750,00 zł

Faktury

Osoby zainteresowane otrzymaniem FAKTURY proszone są o przesłanie danych do faktury oraz potwierdzenia wpłaty na adres e-mail: kwestura@humanum.pl

 • Opłata dodatkowa tylko przy Indywidualnej Organizacji Studiów (IOS) i skrócenie czasu studiowania 900,00 zł

Przewodnik Słuchacza
Studiów Podyplomowych

Pakiet

PREMIUM EXECUTIVE EDUCATION

Kontakt

Biuro Obsługi Studiów Podyplomowych i MBA

Czynne:

Zachęcamy do zapoznania się z programami umożliwiającymi dofinansowania studiów podyplomowych na atrakcyjnych warunkach finansowych nawet do 80% opłaty za studia.

Przedsiębiorstwa (Mikro-, małe i średnie) mogą uzyskać do 80% dofinansowania kosztów studiów podyplomowych dla pracowników zajmujących stanowiska kierownicze

Dofinansowania udzielane są w ramach programu Akademia Menadżera MŚP

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie wraz ze wzorem Formularza zgłoszeniowego przedsiębiorstwa do projektu oraz załącznikami dostępne są w systemie SOPLIN oraz na stronie internetowej Operatora:

Dofinansowanie na studia podyplomowe kwalifikacyjne ze środków PARP

Baza usług Rozwojowych i Podmiotowy System Finansowania (PSF)

Więcej informacji na stronie: https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl

Dofinansowanie na studia I, II, stopnia, jednolite magisterskie i podyplomowe ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Więcej informacji na stronie: https://www.pfron.org.pl/

Możliwość dofinansowania do 100% na studia podyplomowe, w tym: MBA, DBA, LL.M. Z wnioskiem o dofinansowanie występuje pracodawca.

Więcej informacji na stronie: http://kfs.pl/jak-uzyskac-dofinansowanie/

Nieoprocentowane pożyczki na kursy, studia podyplomowe, staże i praktyki zawodowe udzielane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) poprzez Fundację Rozwoju Przedsiębiorczości (FRP). Ukończenie studiów podyplomowych daje możliwość umorzenia części pożyczki.

Więcej informacji na stronie https://open.frp.pl/

Dofinansowanie na studia podyplomowe do kwoty 4000,00 zł mogą uzyskać osoby zarejestrowane jako bezrobotne powyżej 45. roku życia. Projekt skierowany jest do osób bezrobotnych oraz do osób powyżej 45. roku życia.

Więcej informacji na stronie https://www.up.warszawa.pl/index.php/dla-bezrobotnych-i-poszukujacych-pracy/formy-aktywizacji-bezrobotnych-i-poszukujacych-pracy/finansowanie-studiow-podyplomowych

Rekrutacja na studia Podyplomowe i MBA

ul. Moniuszki 1A, 00-014 Warszawa
REGON 381457997
NIP 5252765348
VAT EU PL5252765348
Nr 383 w Ewidencji Uczelni Niepublicznych MEiN

tel.: +48 22 487 53 59

Wypełnij formularz, aby pobrać katalog Collegium Humanum.

Akredytacje MNiSW