Zmiana & Dialog (MBA)

Studia Podyplomowe

Rekrutacja 2021/2022

 • Rodzaj studiów Podyplomowe EMBA
 • Kierunek studiów Zmiana & Dialog (MBA)
 • CZAS TRWANIA 2 SEMESTRY
 • LICZBA ECTS 60
 • LICZBA GODZIN 128

Podyplomowe studia Executive Master of Business Administration o specjalizacji Zmiana & Dialog są unikatowym, biznesowo-edukacyjnym programem MBA. Ich ukończenie umożliwia uczestnikom programu zdobycie równolegle trzech dyplomów:

 • Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych EMBA Zmiana & Dialog
 • Certyfikat APMG Change Management
 • Potwierdzenie uzyskania kwalifikacji wykształcenia dla kandydatów na członków organów nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa

Wartości dla uczestników studiów

 1. Unikatowy program studiów dostarcza praktycznej wiedzy, która przekazywana jest przez wybitnych ekspertów, łącząc świat nauki z biznesem.
 2. Możliwość uczestniczenia w szkoleniu opracowanym przez Change Management Institute w Londynie, pozwalającym zdobyć wiedzę oraz certyfikat potwierdzający umiejętności w zakresie przeprowadzenia i zarządzania zmianą w organizacji.
 3. Uczestnicy zyskują know-how i poznają techniki, dzięki którym są w stanie wynieść swoje organizacje na wyższe poziomy efektywności oraz skutecznie budować w nich kulturę dialogu społecznego.
 4. Uczestnicy nabywają wiedzę, jak wdrażać model strategicznego zarządzania partycypacyjnego.
 5. Udział w studiach EMBA Zmiana & Dialog jest dobrą okazją do nawiązania cennych kontaktów networkingowych z przedstawicielami świata biznesu i nauki.

Do kogo adresowane są studia?

 • Członkowie zarządów
 • Kadra menedżerska
 • Menedżerowie zajmujący się wprowadzaniem zmian w organizacjach
 • Menedżerowie zajmujący się dialogiem społecznym oraz negocjacjami
 • Reprezentanci organizacji pracodawców
 • Reprezentanci organizacji pracowniczych
 • Reprezentanci administracji publicznej oraz jednostek samorządu terytorialnego
 • Wszystkie osoby, chcące rozwijać się zawodowo

Program studiów

Moduł 1.   Zarządzanie strategiczne

Moduł 2.   Zarządzanie talentami i kapitałem ludzkim

Moduł 3.   Dialog społeczny

Moduł 4.   Zarządzanie kampaniami biznesowymi i społecznymi

Moduł 5.   Przywództwo i mentoring

Moduł 6.   Negocjacje i komunikacja XXI wieku

Moduł 7.   Zarządzanie zmianą (wykład realizowany w formie szkolenia przez firmę Inprogress – dodatkowa / opcjonalna certyfikacja)

Moduł 8.   Zarządzanie projektami

Moduł 9.   Zarządzanie zespołami wirtualnymi

Moduł 10. Zarządzanie zwinne

Moduł 11. Prawo gospodarcze

Moduł 12. Prawo pracy

Moduł 13. Odpowiedzialność prawna członków zarządu i rad nadzorczych

Moduł 14. Psychologia decyzji menedżerskich

Moduł 15. Marka osobista lidera

Wykładowcy

Dr inż. Kacper Stachowski, EMBA

Dyrektor Instytutu Dialogu i Biznesu
Collegium Humanum
Członek Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego
Członek Polskiego Stowarzyszenia HR
Mentor Programu The Grade

Zuzana Przybyła

Ekspert pracy zdalnej, Mentor zespołów rozproszonych, Trener i Konsultant
Założycielka agencji doradczo-szkoleniowej
World Is Your Office

mec. Izabela Zawacka

Radca prawny, Adwokat
Kancelaria Zawacka & Rdzeń

Agnieszka Plencler

Ekspert ds. Marketingu, Psycholog
Założycielka Personal Code

Anna Saczuk

Stały mediator sądowy
Mediator Międzynarodowego Centrum Mediacji
Mediator przy Ministrze właściwym ds. Pracy i Polityki Społecznej
Sędzia Międzynarodowych Zawodów w Mediacji Gospodarczej przy ICC w Paryżu

Joanna Szymonek

Ekspert zrównoważonego zarządzania kapitałem ludzkim
Współzałożycielka i Przewodnicząca Rady Fundacji Polskiego Instytutu Praw Człowieka i Biznesu

mec. Monika Walewska, MBA

Radca prawny

mec. Michał Chodkowski

Adwokat
Partner w kancelarii Łaszczuk i Wspólnicy
Członek Zarządu Polskiego Stowarzyszenia HR
Członek Rady Dyrektorów Personalnych Lewiatan

Emilia Kasprzyk

Menedżer HR
Coach ICF, Mentor, Trener biznesu
Założycielka Kuźni Kariery

Marta Pomorska

Trener i Coach
Ekspert zarządzania projektami – Agile

Rafał Czarny

Psycholog, trener, projektant gier i narzędzi szkoleniowych - INPROGRESS
Approved Trainer of Change Management

Artur Mochocki

Trener i konsultant zarządzania projektami - INPROGRESS
Approved Trainer of PRINCE2 and Approved Trainer of Change Management

ABSOLWENCI STUDIÓW PODYPLOMOWYCH OTRZYMUJĄ

W języku Polskim

 • świadectwo ukończenia studiów podyplomowych(zgodnie art. 164 ustawy z dnia 20 lipca 2018r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668 oraz  Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego  z dnia 12 września 2018 r. w sprawie dokumentów wydawanych w związku z przebiegiem lub ukończeniem studiów podyplomowych i kształcenia specjalistycznego – 19 września 2018 r. Poz. 1791)
 • Certyfikat APMG Change Management

W języku Angielskim

(fakultatywnie na życzenie)

 • świadectwo ukończenia studiów podyplomowych (zgodnie art. 164 ustawy z dnia 20 lipca 2018r.-Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668 oraz  Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego  z dnia 12 września 2018 r. w sprawie dokumentów wydawanych w związku z przebiegiem lub ukończeniem studiów podyplomowych i kształcenia specjalistycznego- 19 wrzesnia 2018 r. Poz. 1791)

PROCEDURA PRZYJĘCIA

Wymagane dokumenty:

 • Odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych (lub kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych potwierdzona notarialnie lub przez Collegium Humanum)
 • Curriculum Vitae – (CV musi zawierać klauzulę ” Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu tej oraz przyszłych rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO))”.
 • wypełniony formularz zgłoszeniowy (do pobrania)

System opłat za studia

Liczba wpłat Wysokość wpłaty
1 wpłata roczna
9900,00 zł
2 wpłaty półroczne
5200,00 zł
4 wpłaty kwartalne
2750,00 zł

Faktury

Osoby zainteresowane otrzymaniem FAKTURY proszone są o przesłanie danych do faktury oraz potwierdzenia wpłaty na adres e-mail: kwestura@humanum.pl

Kontakt

CENTRUM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

Czynne:

Zachęcamy do zapoznania się z programami umożliwiającymi dofinansowania studiów podyplomowych na atrakcyjnych warunkach finansowych nawet do 100% opłaty za studia.

Dofinansowanie na studia podyplomowe kwalifikacyjne ze środków PARP

Baza usług Rozwojowych i Podmiotowy System Finansowania (PSF)

Więcej informacji na stronie: https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl

Dofinansowanie na studia I, II, stopnia, jednolite magisterskie i podyplomowe ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Więcej informacji na stronie: https://www.pfron.org.pl/

Możliwość dofinansowania do 100% na studia podyplomowe, w tym: MBA, DBA, LL.M. Z wnioskiem o dofinansowanie występuje pracodawca.

Więcej informacji na stronie: http://kfs.pl/jak-uzyskac-dofinansowanie/

Nieoprocentowane pożyczki na kursy, studia podyplomowe, staże i praktyki zawodowe udzielane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) poprzez Fundację Rozwoju Przedsiębiorczości (FRP). Ukończenie studiów podyplomowych daje możliwość umorzenia części pożyczki.

Więcej informacji na stronie https://open.frp.pl/

Dofinansowanie na studia podyplomowe do kwoty 4000,00 zł mogą uzyskać osoby zarejestrowane jako bezrobotne powyżej 45. roku życia. Projekt skierowany jest do osób bezrobotnych oraz do osób powyżej 45. roku życia.

Więcej informacji na stronie https://www.up.warszawa.pl/index.php/dla-bezrobotnych-i-poszukujacych-pracy/formy-aktywizacji-bezrobotnych-i-poszukujacych-pracy/finansowanie-studiow-podyplomowych

Poznaj inne kierunki

Previous
Next

REKRUTACJA

+48 608 800 591

+48 736 229 166

ul. Moniuszki 1A, 00-014 Warszawa
REGON 381457997
NIP 5252765348
VAT EU PL5252765348
Nr 383 w Ewidencji Uczelni Niepublicznych MNiSW

Wszelkie materiały (treści, teksty, ilustracje, zdjęcia itp.) przedstawione w obrębie domeny humanum.pl objęte są prawami autorskimi i podlegają ochronie na mocy „Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych” z dnia 4 lutego 1994 r. (tekst ujednolicony: Dz.U. 2006 nr 90 poz. 631). Kopiowanie, przetwarzanie, rozpowszechnianie tych materiałów w całości lub w części bez zgody autora jest zabronione.