Digital Business Strategy

 • Rodzaj studiów Podyplomowe
 • Kierunek studiów Digital Business Strategy
 • CZAS TRWANIA 2 SEMESTRY (10 ZJAZDÓW- SOBOTA/NIEDZIELA)
 • LICZBA GODZIN 180
 • ECTS 60

Wydatki na reklamę online w Polsce wyniosły w 2017 roku 3,96 mld zł, to o 9 proc. więcej niż rok wcześniej – wynika z badania IAB AdEx. Reklamodawcy najwięcej wydają na wideo online oraz media społecznościowe. Według prognoz PwC do 2022 roku światowy sektor mediów i rozrywki będzie się stabilnie rozwijał w średniorocznym tempie 4,4%. Dzięki temu jego wartość wyniesie w 2022 roku niemal 2,4 biliona dolarów amerykańskich. W tym samym czasie rynek polski osiągnie wartość 13,4 mld dolarów. Program Studiów Podyplomowych Digital Business Strategy został zbudowany tak, by poszerzać kompetencje digital marketera.


Słuchacze będą uczestniczyć w zajęciach, podczas których poznają konkretne i gotowe do zastosowania rozwiązania z 10 obszarów digital marketingu oraz wezmą udział w ścieżkach tematycznych m.in. doświadczenia klienta, inspiracje, kompetencje cyfrowe, efektywność i wyzwania.

Program studiów

 • Audyt i analiza działań digital marketingu
 • Budowanie strategii w obszarze digital
 • Budowanie strategii z domem mediowym
 • Zarządzanie treścią w internecie
 • Story telling i optymalizacja SEM/SEO
 • Wideo marketing
 • Współpraca z influencerami
 • Monitoring sieci
 • Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi w social mediach
 • Prawa autorskie w internecie
 • RODO
 • Narzędzia digital marketingu
 • Kompetencje cyfrowe
 • Badanie doświadczeń i satysfakcji klienta

PERSPEKTYWY KARIERY

Zwiększenie skali prowadzonego biznesu

Praca w agencjach reklamowych i marketingowych

Praca w korporacjach w działach PR, marketingu i sprzedaży

ABSOLWENCI STUDIÓW PODYPLOMOWYCH OTRZYMUJĄ

W języku Polskim

 • świadectwo ukończenia studiów podyplomowych (zgodne z przepisami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w Polsce i Ustawy Prawo o szkolnictwie Wyższym w Polsce)
 • certyfikat wydany przez Partnerów programu o ukończeniu studiów podyplomowych

W języku Angielskim

(fakultatywnie na życzenie)

 • świadectwo ukończenia studiów podyplomowych (zgodne z przepisami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w Polsce i Ustawy Prawo o szkolnictwie Wyższym w Polsce)
 • certyfikat wydany przez Partnerów programu o ukończeniu studiów podyplomowych

Autorzy PROGRAMU

Antonino de Gregorio

Tomasz Sanpruch

Capital24 TV

Wykładowcy

Zajęcia prowadzone będą przez właścicieli i pracowników agencji marketingowych, content marketingowych, social mediowych i innych praktyków, którzy tworzą rynek Digital Marketingu w Polsce.

Rita Schultz

Antonino de Gregorio

Witold Tabaka

Tomasz Sańpruch

Włodzimierz Szymczak

Iwo Zmyślony

Partnerzy

PROCEDURA PRZYJĘCIA

Wymagane dokumenty:

 • Odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych (potwierdzona przez Collegium Humanum lub notarialnie kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych)
 • Curriculum Vitae
 • kopia dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata zawierającego imiona, nazwisko, datę urodzenia oraz miejsce urodzenia
 • wypełniony formularz zgłoszeniowy (do pobrania)
 • potwierdzenie wniesienia opłaty za studia (opłata za I semestr lub opłata roczna)

System opłat za studia

Liczba wpłatWysokość wpłaty
1 wpłata roczna6000,00 zł
2 wpłaty półroczne3250,00 zł
4 wpłaty kwartalne1750,00 zł

Wpisowe 0 zł do 30 stycznia 2019 r.

Wysokość opłat za studia nie ulegnie zmianie podczas trwania programu.

Rachunek bankowy do wpłat za studia podyplomowe:

Collegium Humanum Szkoła Główna Menedżerska

ul. Moniuszki 1a, 00-014 Warszawa
Nr rachunku: 03 1020 1169 0000 8802 0278 2274
PKO Bank Polski S A

Tytuł wpłaty: opłata wpisowego, opłata (wybrać: roczna, semestralna, ratalna) za studia podyplomowe, imię i nazwisko, nazwa studiów

 

Faktury

Osoby zainteresowane otrzymaniem FAKTURY proszone są o przesłanie danych do faktury oraz potwierdzenia wpłaty na adres e-mail: podyplomowe@humanum.pl

Zachęcamy do zapoznania się z programami umożliwiającymi dofinansowania studiów podyplomowych na atrakcyjnych warunkach finansowych nawet do 100% opłaty za studia.

Dofinansowanie na studia podyplomowe kwalifikacyjne ze środków PARP

Baza usług Rozwojowych i Podmiotowy System Finansowania (PSF)

Więcej informacji na stronie: https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl

Dofinansowanie na studia I, II, stopnia, jednolite magisterskie i podyplomowe ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Więcej informacji na stronie: https://www.pfron.org.pl/

Możliwość dofinansowania do 100% na studia podyplomowe, w tym: MBA, DBA, LL.M. Z wnioskiem o dofinansowanie występuje pracodawca.

Więcej informacji na stronie: http://kfs.pl/jak-uzyskac-dofinansowanie/

Nieoprocentowane pożyczki na kursy, studia podyplomowe, staże i praktyki zawodowe udzielane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) poprzez Fundację Rozwoju Przedsiębiorczości (FRP). Ukończenie studiów podyplomowych daje możliwość umorzenia części pożyczki.

Więcej informacji na stronie https://open.frp.pl/

Dofinansowanie na studia podyplomowe do kwoty 4000,00 zł mogą uzyskać osoby zarejestrowane jako bezrobotne powyżej 45. roku życia. Projekt skierowany jest do osób bezrobotnych oraz do osób powyżej 45. roku życia.

Więcej informacji na stronie https://www.up.warszawa.pl/index.php/dla-bezrobotnych-i-poszukujacych-pracy/formy-aktywizacji-bezrobotnych-i-poszukujacych-pracy/finansowanie-studiow-podyplomowych

Zapisz się na studia

Dołącz do nas!