Rekrutacja trwa

Duszpasterstwo Akademickie

Informacje ogólne

Jaką rolę ma Prefekt w Collegium Humanum? Po co w ogóle duszpasterstwo w naszej Uczelni?

 

Mianowanie Prefekta w Collegium Humanum ma na celu wyjść naprzeciw potrzebom tych naszych studentek i studentów oraz pracowników naukowych i administracyjnych, którzy w ramach swoich zajęć akademickich pragną również pogłębiać swoją wiarę albo w ogóle zacząć jej szukać. Jesteśmy przekonani, bowiem, że bez aksjologii, nie ma integralnego ludzkiego wychowania.

 

Podstawowym miejscem praktykowania naszej wiary, jest parafia oraz duszpasterstwa akademickie obecne we wszystkich większych polskich miastach. Dlatego rola Prefekta nie polega na ich zastąpieniu, ale chce być pewnym punktem odniesienia dla wszystkich tych z naszego uczelnianego środowiska, którzy wyrażają wolę większego chrześcijańskiego zaangażowania by „przenikać wszystkie formy działalności duchem Ewangelii” (Ex corde Ecclesiae n. 41).

Trzy wymiary

01

Wymiar akademicki: poprzez pogłębianie wiary i Nauki Społecznej Kościoła oraz prowadzenie kreatywny dialog z poszukującymi i z niewierzącymi.

02

Wymiar charytatywny: poprzez zorganizowanie konkretnych działalności społecznych oraz charytatywnych „wobec tych, którzy doznają cierpień fizycznych i duchowych” (Ex corde Ecclesiae n. 40).

02

Wymiar duchowy: poprzez spotkania duchowe (rekolekcje, rozmowy) oraz liturgiczne (Msza św., pielgrzymki) gdzie możemy cierpnąć z żywego źródła Słowa i Sakramentów.

Rozwój

Duszpasterstwo w Collegium Humanum dopiero powstaje. Jak będzie ono wyglądało będzie zależało również od was, drogie studentki i studenci. Dlatego już serdecznie dziękuję wszystkim tym, którzy już skontaktowali się ze mną i wyrazili swoją dyspozycyjność by współpracować w tym dziele.

Bardzo proszę abyście wysłali wasze propozycje czy przemyślenia na adres mailowy: prefekt@humanum.pl

 

Więcej konkretnych informacji o spotkaniach i działalności Duszpasterstwa Collegium Humanum umieścimy na tej stronie.

…i pamiętajcie: wszyscy jesteście zaproszeni! Niezależnie od waszych przekonań i światopoglądów!

Czekam na was!

Ks. Matteo Campagnaro