Conference of our Law Students: “Legal professions and their future”

On 14 June, we held a very interesting conference at our main campus – the Conference of Law Experts on “Legal professions and their future.” The event was organised by the Law Institute of Collegium Humanum under the Honorary Patronage of:

 • HM Provost of Collegium Humanum – prof. dr. hab. Paweł Czarnecki, MBA, DBA, LL.M, MPH, Dr. h.c.;
 • The Foundation of Alexis De Tocqueville;
 • The Polish Federation of Entrepreneurs and Employers Przedziębiorcy.pl;
 • The Polish Federation of Hospitals;
 • Collegium Humanum Legal Analysis Centre.

 

The conference was divided into two panels, during which our guests talked about the advantages and challenges of the legal profession. Our speakers, who represent various legal professions, including attorneys-at-law, lawyers, judges, public prosecutor, church attorneys, tax advisors as well as restructuring advisors, made interesting remarks about their vision of the professions that they represent.

 

The following persons were the speakers at the conference:

 • Marzena Witkowska, legal counsel at PGRP, who delivered a speech on “Legal Counsel at the General Prosecutor’s Office of the Republic of Poland against the background of other legal professions”;
 • Jan Hambura, restructuring advisor, who delivered a speech on “A restructuring advisor – profession of the future”;
 • Izabela Ustymenko-Łukasik, legal advisor, who delivered a speech on “The future of the profession of legal advisor”;
 • Grzegorz Gąsior, a state official, who delivered a speech on “Lawyers in the organisation of elections”;
 • Judge Igor Tuleya took part in an interview and conversation with students.

 

The following students delivered their own speeches:

 • Maja Nowakowska: “The ban on advertising by advocates and foreign regulations in this context”;
 • Emilia Gizka: “Freedom of contract and prohibitions related to remuneration in the form of a success fee”;
 • Angelika Szydlik: “The prohibition to represent the opposing parties to a dispute by lawyers who are close to each other”;
 • Dominika Szatan: “Is the lawyer’s independence guaranteed by the prohibition to provide legal services under an employment contract?”;
 • Beata Fronczak: “The online activity of lawyers – informing versus advertising”;
 • Paulina Szydłowska: “The analysis of the possibility of merging the Bar of Advocates and the Bar of Attorneys-at-Law”;
 • Olha Kokhanets: “Lawyer in the cyberspace”;
 • Oliwia Chmielewska: “Will artificial intelligence replace lawyers?”;
 • Joanna Jagielska: “The law of new technologies as an area of law with a future”;
 • Krystian Kawaliło: “Legal Technology – new technologies in the work of a lawyer”;
 • Józef Boguszewski: “The analysis of the objections raised by the Minister of Justice regarding the enlisting of advocates. The analysis of jurisprudence of administrative courts”;
 • Agata Seżysko: “Removal from the list of advocates: quantitative analysis on the basis of data provided by ORA”;
 • Klaudia Borkowska: “Freedom of economic activity and the reliability of providing legal services by non-corporate entities”;
 • Joanna Kucharska: “Do we need an amendment to the Ammunition and Firearms Act?”;
 • Halyna Jarzyło: “The role of a lawyer in a modern democratic society”.

 

The conference made it possible for the participants to evaluate the main directions of the development of the legal industry. It also created unique opportunities to analyse the main regulations in the field of practicing the legal profession in accordance with internal corporate regulations as well as different provisions of the generally applicable law.

 

The organising committee of the conference was composed of:

 • Kamil Stępniak – Director of the Centre for Legal Analyses and Assistant Professor at Collegium Humanum;
 • Marcin Jan Stępień – Assistant Professor at Collegium Humanum;
 • Bartosz Straszak – Assistant Professor at Collegium Humanum and Director of Investments and Development at the Voivodeship Specialist Hospital No. 5 of St. Barbara;
 • Radosław Kostrubiec – attorney-at-law, Doctor of Social Sciences in the field of legal sciences, professor at Collegium Humanum;
 • attorney Wojciech Chrzanowski – advocate and church attorney, assistant at Collegium Humanum;
 • attorney Bartłomiej Solarz – attorney-at-law, graduate of the Faculty of Law and Administration of the Jagiellonian University in Kraków, assistant at Collegium Humanum.

adw. Magdalena Stryja

Doświadczenie Prorektor Adw. Magdaleny Stryi obejmuje współpracę z takimi ośrodkami i instytucjami naukowymi jak Uniwersytet Cambridge, Centre for International Sustainable Development Law, Uniwersytet Śląski, Okręgową Radą Adwokacką w Katowicach czy Naczelną Radą Adwokacką. Od prawie dwóch dekad związana jest ze szkolnictwem wyższym, a przez ostatnie 10 lat także z Polską Adwokaturą. W tym czasie sprawowała m.in. takie funkcje jak: członkini Senatu Uniwersytetu Śląskiego, Rady Wydziału Prawa i Administracji UŚ, Rad Dydaktycznych kierunków: prawo i administracja, przedsiębiorczość. Piastowała dyrektorskie stanowiska w Narodowej Agencji Programu Erasmus + i Europejskiego Korpusu Solidarności, w Akademii WSB oraz w Uniwersytecie Śląskim. Od ponad 15 lat ściśle współpracuje z mediami najpierw jako rzecznik Wydziału Prawa i Administracji, a następnie jako Rzecznik Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji.

 

Jest pierwszym w Polsce prawnikiem przyjętym w poczet międzynarodowej organizacji klimatycznej Centre for International Sustainable Development Law, posiadającej status konsultacyjny przy ONZ, w której prym wiedzie Uniwersytet Cambridge. Od 2018 roku przewodnicząca eksperckich sesji oraz członkini Komitetu Programowego największej światowej prawniczej konferencji klimatycznej współorganizowanej przez Uniwersytet Cambridge pt. Climate Law and Governance Day, która była i jest integralną częścią Szczytów Klimatycznych COP24, COP25, COP26, COP27, COP28. W 2020 roku została uhonorowana nagrodą World Legal Specialist Award for Climate Change przyznawaną przez CISDL, a w 2023 uhonorowana tytułem Osobowość Roku Dziennika Zachodniego za działalność charytatywna i społeczną w Gliwicach.

 

Autorka publikacji z zakresu prawa klimatycznego i nowoczesnych technologii w tak renomowanych wydawnictwach jak: Springer, Nomos czy Routledge.

 

Przewodnicząca Komisji Nauki i Rozwoju przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Katowicach. Pełniła także funkcję członkini kolegium dziekańskiego WPIA UŚ czy członkini zespołu prasowego Naczelnej Rady Adwokackiej. Pełnomocnik dziekana oraz rektora w zakresie praktyk studenckich oraz procesów dostosowywania struktur jednostek uniwersytetu do aktualnych przepisów.

 

Dyrektor Międzynarodowego Kongresu Jakości Kształcenia 2022 oraz Międzynarodowego Kongresu Edukacji i Szkolnictwa Zawodowego 2023. Członkini zespołu pierwszego międzynarodowego rankingu nowoczesnej generacji EngiRank2023.

 

Członkini grupy badawczej Just Transition, zespołu naukowego w projekcie unijnym Train in your language: multilingual transnational training in EU civil and commercial law – TRAIL, zespołu badawczego Prawa Pracy I Ubezpieczeń Społecznych w Uniwersytecie Śląskim, członkini uniwersyteckiego zespołu ds utworzenia kierunku studiów Administrowanie Środowiskiem, a także zespołu ds utworzenia studiów podyplomowych CYBER SCIENCE przez Uniwersytet Śląsk, Politechnikę Śląską oraz NASK.

 

Przez lata zasiadała w uniwersyteckich zespołach i komisjach ds. promocji, dostępności, jakości kształcenia czy rankingów. Od ponad 14 lat wykładowczyni prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.

 

Organizatorka lub współorganizatorka blisko 80 międzynarodowych lub ogólnopolskich kongresów, konferencji naukowych; Prelegentka, przewodnicząca paneli eksperckich lub moderatorka sesji w trakcie 70 międzynarodowych lub ogólnopolskich kongresów, konferencji, sympozjów;

 

Organizatorka, współorganizatorka lub główna prowadząca blisko 50 wydarzeń o charakterze charytatywnym, społecznym lub artystycznym w tym główna prowadząca gliwickie Finały Wielkiej Orkiestry Świątecznej pomocy WOŚP w latach 2018 – 2024.

dr hab. Paweł Poszytek

Doświadczenie dr hab. Pawła Poszytka obejmuje m.in. piastowanie funkcji profesora wizytującego w Uniwersytecie Stanforda, prorektora ds. strategicznych projektów międzynarodowych w Akademii WSB, dyrektora generalnego Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji Narodowej Agencji Erasmus+, członkostwo w Radzie Naukowej International Institute for InterdisciplinaryStudies USA, członkostwo w grupach doradczych i konsultacyjnych przy Komisji Europejskiej, członkostwo zarządu europejskiego stowarzyszenia EALTA działającego na rzecz podnoszenia jakości w testowaniu biegłości językowej, funkcję koordynatora projektów Rady Europy „Country Profile”, eksperta programu Horyzont 2020. Dr hab. Paweł Poszytek jest autorem publikacji m.in. w tak renomowanych wydawnictwach jak Cambridge University Press, Routledge. Pionier w zakresie propagowania w Polsce i w Europie unijnej wizji transformacji szkolnictwa wyższego poprzez sojusze Uniwersytetów Europejskich, a także pionierem w zakresie badań w obszarze dojrzałości cyfrowej polskich, europejskich i amerykańskich przedsiębiorstw.

 

Uhonorowany nagrodami Lidera Innowacji oraz Lidera Inteligentnego Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego. Organizator lub współorganizator kilkuset wydarzeń naukowych i edukacyjnych o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim. Prelegent w trakcie kilkudziesięciu międzynarodowych konferencji, kongresów, sympozjów.