Cooperation with MAUP (Kyiv, Ukraine)

Overview

 Year found: 1989

Legal form: Private
Country: Ukraine
Awards: Bachelor Degree
                  Master Degree
                  Doctoral Programmes 
City: Kyiv 
Study language: Russian, Ukrainian

Interregional Academy of Personnel Management (IAPM) was founded in 1989 as a private higher educational and scientific institution. IAPM is the biggest economic and humanitarian higher educational institution of Ukraine. Here study students from 39 countries, of 27 specialties, 141 specializations, 11 disciplines and 15 directions.

Academy includes Presidential University (Kyiv), Ukrainian University (over 40 institutes, branches and subsidiaries in all regions of Ukraine) and International Open

Today IAPM is the leader in private education in Ukraine. The Academy is licensed by the Ministry of Education and Science of Ukraine, including the providing of educational services to foreigners.  IAPM is accredited by IV (higher) level of all licensed specialties.

IAPM is included in the World Database on Higher Education, which is regularly issued by the International Association of universities underUNESCO auspices.

Interregional Academy of Personnel Management is located in Kyiv — the capital of Ukraine, one of the most beautiful cities in Europe.

Courses

Interregional Academy of Personnel Management realizes training to the following specialities:

Preparatory course (including preparatory course for foreign citizens)

Bachelor and Master Degree:

  • Managemet
  • Economics
  • Finance and banking
  • Accounting and tax
  • Marketing
  • Psychology
  • Sociology
  • Politology
  • Philology (English, German)
  • Law

Accomodation

Interregional Academy of Personnel Management has 3 hostels. Hostels for foreign students are secured and located on the territory of Academy.

When student arrive to airport he/she is met and transferred to Academy.  Here student is placed at hostel. During all time of studying in Academy foreign students are supported by qualified stuff of International Preparatory Institute. All students’ needs are satisfied with pleasure. There is very helpful consultancy for students who have educational difficulties.

Tution fee

Tuition fee of study (US dollars for 2018/2019 academic year):

 

Preparatory Course  (in Ukrainian/Russian) – USD 1300

Bachelor Degree USD  1700 – 2000 per year (depend on speciality) for full-time students,  USD 850-1000 per year for extramural students.

Master Degree  USD  2000 – 2500 per year (depend on speciality) for full-time students,  USD 1000-1250 per year for extramural students.

Other expenses:

– Accomodation fee: USD 30 – 43 per month
– Medical insurance: USD 70 per year

– Temporary residense permit: USD 30
– Living Expenses: from USD 300 per month


Extra

The Academy has an infrastrucuture that completely meets international standards of material and technical equipment. It has created favorable social and living conditions for students and staff. At their disposal: academic buildings, conference hall, dormitories, medical center, library, leisure centre, concert hall, park with unique cultural and artistic objects, student restaurants, cafés and canteens, hair salon etc. The Academy campus has an area of 15 hectares. The Academy’s territory is well decorated, there is also a park area.

A lot of students of  Academy combine learning process with active sports. IAPM students take part in Ukrainian teams and gain awards of the highest quality at the most prestigious world competitions. Our students are champions of Europe, the world and Olympic Games.

The main activities in Academy are organization and conduction of 16 sports and recreational sections: fighting (male, female, mixed groups and national team), aikido, table tennis, orienteering and hiking, aerobics (students, staff and national team), shaping, athletic gymnastics (students, staff and national team), athletics, volleyball, football, Greco-Roman wrestling, freestyle wrestling, sports dancing and kapueyro, a special medical team.

The Academy provides an active student life. During the year different concerts, competitions, excursions, trips are conducted by Academy’s stuff.

adw. Magdalena Stryja

Doświadczenie Prorektor Adw. Magdaleny Stryi obejmuje współpracę z takimi ośrodkami i instytucjami naukowymi jak Uniwersytet Cambridge, Centre for International Sustainable Development Law, Uniwersytet Śląski, Okręgową Radą Adwokacką w Katowicach czy Naczelną Radą Adwokacką. Od prawie dwóch dekad związana jest ze szkolnictwem wyższym, a przez ostatnie 10 lat także z Polską Adwokaturą. W tym czasie sprawowała m.in. takie funkcje jak: członkini Senatu Uniwersytetu Śląskiego, Rady Wydziału Prawa i Administracji UŚ, Rad Dydaktycznych kierunków: prawo i administracja, przedsiębiorczość. Piastowała dyrektorskie stanowiska w Narodowej Agencji Programu Erasmus + i Europejskiego Korpusu Solidarności, w Akademii WSB oraz w Uniwersytecie Śląskim. Od ponad 15 lat ściśle współpracuje z mediami najpierw jako rzecznik Wydziału Prawa i Administracji, a następnie jako Rzecznik Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji.

 

Jest pierwszym w Polsce prawnikiem przyjętym w poczet międzynarodowej organizacji klimatycznej Centre for International Sustainable Development Law, posiadającej status konsultacyjny przy ONZ, w której prym wiedzie Uniwersytet Cambridge. Od 2018 roku przewodnicząca eksperckich sesji oraz członkini Komitetu Programowego największej światowej prawniczej konferencji klimatycznej współorganizowanej przez Uniwersytet Cambridge pt. Climate Law and Governance Day, która była i jest integralną częścią Szczytów Klimatycznych COP24, COP25, COP26, COP27, COP28. W 2020 roku została uhonorowana nagrodą World Legal Specialist Award for Climate Change przyznawaną przez CISDL, a w 2023 uhonorowana tytułem Osobowość Roku Dziennika Zachodniego za działalność charytatywna i społeczną w Gliwicach.

 

Autorka publikacji z zakresu prawa klimatycznego i nowoczesnych technologii w tak renomowanych wydawnictwach jak: Springer, Nomos czy Routledge.

 

Przewodnicząca Komisji Nauki i Rozwoju przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Katowicach. Pełniła także funkcję członkini kolegium dziekańskiego WPIA UŚ czy członkini zespołu prasowego Naczelnej Rady Adwokackiej. Pełnomocnik dziekana oraz rektora w zakresie praktyk studenckich oraz procesów dostosowywania struktur jednostek uniwersytetu do aktualnych przepisów.

 

Dyrektor Międzynarodowego Kongresu Jakości Kształcenia 2022 oraz Międzynarodowego Kongresu Edukacji i Szkolnictwa Zawodowego 2023. Członkini zespołu pierwszego międzynarodowego rankingu nowoczesnej generacji EngiRank2023.

 

Członkini grupy badawczej Just Transition, zespołu naukowego w projekcie unijnym Train in your language: multilingual transnational training in EU civil and commercial law – TRAIL, zespołu badawczego Prawa Pracy I Ubezpieczeń Społecznych w Uniwersytecie Śląskim, członkini uniwersyteckiego zespołu ds utworzenia kierunku studiów Administrowanie Środowiskiem, a także zespołu ds utworzenia studiów podyplomowych CYBER SCIENCE przez Uniwersytet Śląsk, Politechnikę Śląską oraz NASK.

 

Przez lata zasiadała w uniwersyteckich zespołach i komisjach ds. promocji, dostępności, jakości kształcenia czy rankingów. Od ponad 14 lat wykładowczyni prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.

 

Organizatorka lub współorganizatorka blisko 80 międzynarodowych lub ogólnopolskich kongresów, konferencji naukowych; Prelegentka, przewodnicząca paneli eksperckich lub moderatorka sesji w trakcie 70 międzynarodowych lub ogólnopolskich kongresów, konferencji, sympozjów;

 

Organizatorka, współorganizatorka lub główna prowadząca blisko 50 wydarzeń o charakterze charytatywnym, społecznym lub artystycznym w tym główna prowadząca gliwickie Finały Wielkiej Orkiestry Świątecznej pomocy WOŚP w latach 2018 – 2024.

dr hab. Paweł Poszytek

Doświadczenie dr hab. Pawła Poszytka obejmuje m.in. piastowanie funkcji profesora wizytującego w Uniwersytecie Stanforda, prorektora ds. strategicznych projektów międzynarodowych w Akademii WSB, dyrektora generalnego Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji Narodowej Agencji Erasmus+, członkostwo w Radzie Naukowej International Institute for InterdisciplinaryStudies USA, członkostwo w grupach doradczych i konsultacyjnych przy Komisji Europejskiej, członkostwo zarządu europejskiego stowarzyszenia EALTA działającego na rzecz podnoszenia jakości w testowaniu biegłości językowej, funkcję koordynatora projektów Rady Europy „Country Profile”, eksperta programu Horyzont 2020. Dr hab. Paweł Poszytek jest autorem publikacji m.in. w tak renomowanych wydawnictwach jak Cambridge University Press, Routledge. Pionier w zakresie propagowania w Polsce i w Europie unijnej wizji transformacji szkolnictwa wyższego poprzez sojusze Uniwersytetów Europejskich, a także pionierem w zakresie badań w obszarze dojrzałości cyfrowej polskich, europejskich i amerykańskich przedsiębiorstw.

 

Uhonorowany nagrodami Lidera Innowacji oraz Lidera Inteligentnego Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego. Organizator lub współorganizator kilkuset wydarzeń naukowych i edukacyjnych o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim. Prelegent w trakcie kilkudziesięciu międzynarodowych konferencji, kongresów, sympozjów.