Psychological help

In order to provide adequate mental support for our students and employees in these particularly difficult times of the omnipresent pandemic, severe limitations of social contacts and the ever-present uncertainty, Collegium Humanum has created the possibility of seeking free and professional psychological help.

 

If you experience difficulties at university, with your family, social or professional relationships, and if you seem to be unable to cope with excessive stress or negative emotions, or else notice problems with concentration and loss of motivation, anxiety or irritation, sometimes even experiencing aggressive behaviour or if in general you seem to find yourself in a mental crisis, we want to encourage you to take advantage of psychological consultations conducted in confidentiality and alongside the PTP psychologists’ code of ethics.

 

The consultations will be conducted by experienced psychologists and psychotherapists with various biographies and specialist knowledge. You can find their profiles below. What is important, they are the employees of Collegium Humanum employed in our three different branches, so they have a very good understanding of the local environment and are able to refer you to external clinics and support centres if needed.

 

Consultations calendar (excluding holidays and non-working days):

  • Monika Wild-Urbanek (branch in Rzeszów) – Mondays, 14.00-15.30, tel.: 784 938 185 (available from 14 February 2022),
  • Matylda Pachowicz (branch in Poznań) – Wednesdays, 18.00-19.30, tel.: 882 141 190,
  • Małgorzata Krysa (branch in Warsaw) – Thursdays, 16.00-17.30, tel.: 784 920 530 (available from 3 March 2022).
 

In addition to telephone consultations, a request for help can be sent seven days a week to the following e-mail address: pomoc.psychologa@humanum.pl – a dedicated inbox operated by our experts. We will try to reply to the messages within one working day (except for weekends, when the response time may be up to two days).

 

Due to high demand for this type of support, we kindly ask you to follow the rule that one telephone consultation should not last longer than 30 minutes. In exceptional situations, however, we will allow the consultations to take longer (by phone or online in the form of a video call, during the consultation hours and after a prior arrangement via e-mail).

We are here to support you in difficult situations – take the opportunity and feel free to contact us!

 

The support is provided under the project “University for people – transforming Collegium Humanum into a university available to everyone”, No. POWR.03.05.00-00-A045 / 20, co-financed by the European Social Fund and the state budget under the Knowledge Education Development Operational Programme.

Profiles of our psychologists:

Dr Matylda PachowiczDr Matylda Pachowicz – therapist, psycho-pedagogue, psycho-traumatologist, psychosocial counselor, assistant professor at the Poznań branch of Collegium Humanum, MA in special education, Doctor of Social Sciences in the field of pedagogy. She is a propagator of various methods supporting the therapy of people with disturbed development, such as animal therapy, art therapy or fairy tale therapy.

Mgr Małgorzata Krysa – psychologist, psychotherapist, sexologist, soft skills trainer, lecturer at the Warsaw branch of Collegium Humanum. She works individually with adults and couples, and has experience in psychological counseling for people in life crisis, including people with disabilities.

Mgr Monika Wild-Urbanek – psychologist, lawyer, academic lecturer, sexual dysfunction therapist, psychotherapist. She is a member of the Polish Psychiatric Association and the Voivodeship Disability Adjudication Team. She is constantly monitoring her work. She conducts individual psychotherapy for adults, psychotherapy for couples and families, as well as sex therapies. She is also a forensic expert in the field of psychology and sexology.

adw. Magdalena Stryja

Doświadczenie Prorektor Adw. Magdaleny Stryi obejmuje współpracę z takimi ośrodkami i instytucjami naukowymi jak Uniwersytet Cambridge, Centre for International Sustainable Development Law, Uniwersytet Śląski, Okręgową Radą Adwokacką w Katowicach czy Naczelną Radą Adwokacką. Od prawie dwóch dekad związana jest ze szkolnictwem wyższym, a przez ostatnie 10 lat także z Polską Adwokaturą. W tym czasie sprawowała m.in. takie funkcje jak: członkini Senatu Uniwersytetu Śląskiego, Rady Wydziału Prawa i Administracji UŚ, Rad Dydaktycznych kierunków: prawo i administracja, przedsiębiorczość. Piastowała dyrektorskie stanowiska w Narodowej Agencji Programu Erasmus + i Europejskiego Korpusu Solidarności, w Akademii WSB oraz w Uniwersytecie Śląskim. Od ponad 15 lat ściśle współpracuje z mediami najpierw jako rzecznik Wydziału Prawa i Administracji, a następnie jako Rzecznik Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji.

 

Jest pierwszym w Polsce prawnikiem przyjętym w poczet międzynarodowej organizacji klimatycznej Centre for International Sustainable Development Law, posiadającej status konsultacyjny przy ONZ, w której prym wiedzie Uniwersytet Cambridge. Od 2018 roku przewodnicząca eksperckich sesji oraz członkini Komitetu Programowego największej światowej prawniczej konferencji klimatycznej współorganizowanej przez Uniwersytet Cambridge pt. Climate Law and Governance Day, która była i jest integralną częścią Szczytów Klimatycznych COP24, COP25, COP26, COP27, COP28. W 2020 roku została uhonorowana nagrodą World Legal Specialist Award for Climate Change przyznawaną przez CISDL, a w 2023 uhonorowana tytułem Osobowość Roku Dziennika Zachodniego za działalność charytatywna i społeczną w Gliwicach.

 

Autorka publikacji z zakresu prawa klimatycznego i nowoczesnych technologii w tak renomowanych wydawnictwach jak: Springer, Nomos czy Routledge.

 

Przewodnicząca Komisji Nauki i Rozwoju przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Katowicach. Pełniła także funkcję członkini kolegium dziekańskiego WPIA UŚ czy członkini zespołu prasowego Naczelnej Rady Adwokackiej. Pełnomocnik dziekana oraz rektora w zakresie praktyk studenckich oraz procesów dostosowywania struktur jednostek uniwersytetu do aktualnych przepisów.

 

Dyrektor Międzynarodowego Kongresu Jakości Kształcenia 2022 oraz Międzynarodowego Kongresu Edukacji i Szkolnictwa Zawodowego 2023. Członkini zespołu pierwszego międzynarodowego rankingu nowoczesnej generacji EngiRank2023.

 

Członkini grupy badawczej Just Transition, zespołu naukowego w projekcie unijnym Train in your language: multilingual transnational training in EU civil and commercial law – TRAIL, zespołu badawczego Prawa Pracy I Ubezpieczeń Społecznych w Uniwersytecie Śląskim, członkini uniwersyteckiego zespołu ds utworzenia kierunku studiów Administrowanie Środowiskiem, a także zespołu ds utworzenia studiów podyplomowych CYBER SCIENCE przez Uniwersytet Śląsk, Politechnikę Śląską oraz NASK.

 

Przez lata zasiadała w uniwersyteckich zespołach i komisjach ds. promocji, dostępności, jakości kształcenia czy rankingów. Od ponad 14 lat wykładowczyni prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.

 

Organizatorka lub współorganizatorka blisko 80 międzynarodowych lub ogólnopolskich kongresów, konferencji naukowych; Prelegentka, przewodnicząca paneli eksperckich lub moderatorka sesji w trakcie 70 międzynarodowych lub ogólnopolskich kongresów, konferencji, sympozjów;

 

Organizatorka, współorganizatorka lub główna prowadząca blisko 50 wydarzeń o charakterze charytatywnym, społecznym lub artystycznym w tym główna prowadząca gliwickie Finały Wielkiej Orkiestry Świątecznej pomocy WOŚP w latach 2018 – 2024.

dr hab. Paweł Poszytek

Doświadczenie dr hab. Pawła Poszytka obejmuje m.in. piastowanie funkcji profesora wizytującego w Uniwersytecie Stanforda, prorektora ds. strategicznych projektów międzynarodowych w Akademii WSB, dyrektora generalnego Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji Narodowej Agencji Erasmus+, członkostwo w Radzie Naukowej International Institute for InterdisciplinaryStudies USA, członkostwo w grupach doradczych i konsultacyjnych przy Komisji Europejskiej, członkostwo zarządu europejskiego stowarzyszenia EALTA działającego na rzecz podnoszenia jakości w testowaniu biegłości językowej, funkcję koordynatora projektów Rady Europy „Country Profile”, eksperta programu Horyzont 2020. Dr hab. Paweł Poszytek jest autorem publikacji m.in. w tak renomowanych wydawnictwach jak Cambridge University Press, Routledge. Pionier w zakresie propagowania w Polsce i w Europie unijnej wizji transformacji szkolnictwa wyższego poprzez sojusze Uniwersytetów Europejskich, a także pionierem w zakresie badań w obszarze dojrzałości cyfrowej polskich, europejskich i amerykańskich przedsiębiorstw.

 

Uhonorowany nagrodami Lidera Innowacji oraz Lidera Inteligentnego Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego. Organizator lub współorganizator kilkuset wydarzeń naukowych i edukacyjnych o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim. Prelegent w trakcie kilkudziesięciu międzynarodowych konferencji, kongresów, sympozjów.