Studia I stopnia

Finanse i rachunkowość Warszawa

Wpisowe 0 zł do 29 lutego

STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

Studia na specjalności Audyt i kontrola finansowa dają możliwość zdobycia zaawansowanej wiedzy i umiejętności przeprowadzania kontroli i audytu wewnętrznego oraz wskazanie ich roli we współczesnej, rozwijającej się organizacji. Program specjalności porusza praktyczną wiedzę w zakresie zarządzania i analizy ryzykiem, usprawniania operacyjnego organizacji, tworzenia oraz analizy funkcjonowania komórek kontroli wewnętrznej, kontroli zarządczej i audytu wewnętrznego w instytucjach działających w sektorze prywatnym jak i publicznym.

STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

Specjalność zapewnia przygotowanie teoretyczne i praktyczne do pracy na samodzielnych stanowiskach pracy związanych z obsługą procesów i realizacja zadań w banku, u pośrednika finansowego lub w ramach własnej działalności gospodarczej. Specjalność Bankowość i doradztwo inwestycyjne porusza zakres tematyczny struktury gospodarczej i finansowej Unii Europejskiej, analizy rentowności, dopasowania produktów i usług do potrzeb klientów, ryzyka kredytowego, ryzyka rynkowego, ryzyka operacyjnego oraz planowania finansów osobistych i wspomagania zarządzania finansami przedsiębiorstw.

STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

Wiedza dostarczona studentom w ramach specjalności Controlling inwestycyjny ułatwi rozumienie procesów finansowych zachodzących w biznesie, natomiast pozyskane umiejętności i kompetencje pozwolą na sporządzanie różnych analiz, interpretację danych finansowo-księgowych oraz podejmowanie decyzji zarządczych. Zadaniem studiów na tej specjalności jest przedstawienie elementów procesu inwestycyjnego oraz przekazanie umiejętności zastosowania wszystkich narzędzi niezbędnych do zarządzenia od strony controllingowej.

STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

Specjalność Doradztwo podatkowe, finansowe i ubezpieczeniowe rozwija kompetencje umożliwiające podjęcie pracy zawodowej w księgowości, zarządzaniu finansami czy też doradztwie. Przygotowuje do pozyskania wiedzy z zakresu ekonomii, finansów i rachunkowości. Specjalność ta doskonale wpisuje się w potrzeby rynku pracy.

STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

W ramach specjalności FINANSE MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW studenci poznają specyfikę działania małego i średniego przedsiębiorstwa oraz zdobędą wiedzę i umiejętności niezbędne do osiągnięcia sukcesu gospodarczego. Stwarza możliwość nabycia umiejętności i kompetencji społecznych istotnych z punktu widzenia procesów rozwojowych współczesnej gospodarki.

STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

Specjalność Finanse międzynarodowe ma za zadanie zapoznanie studentów z problematyką międzynarodowych finansów i rynków finansowych oraz z teorią i praktyką zarządzania finansami międzynarodowymi. W szczególności omawiane są zasady funkcjonowania rynków walutowych, nowoczesne instrumenty inżynierii finansowej korporacji międzynarodowych, techniki zarządzania ryzykiem kursowym, optymalizacja źródeł finansowania korporacji

STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

Celem studiów na specjalności Finanse publiczne jest przekazanie aktualnej i praktycznej wiedzy z zakresu finansów i rachunkowości jednostek sektora finansów publicznych. Ukończenie tej specjalności pozwoli na zdobycie kwalifikacji oraz uzyskanie kompetencji potrzebnych do wykonywania pracy w działach księgowych i finansowych jednostek sektora finansów publicznych.

STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

Blockchain to ostatnio jedna z najmodniejszych technologii, która zdaniem wielu zmieni oblicze współczesnego świata. Dlatego wychodząc naprzeciw przyszłości – oferujemy naszym studentom specjalność związaną z tym obszarem. Studiując ten kierunek, dowiesz się, jakie są potencjalne zastosowania technologii blockchain, jak informatyzacja wpływa na biznes i jego działanie, a także jak dzięki systemom informatycznym budować nowoczesną instytucję finansową.

STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

Celem studiów na specjalności Podatki, kadry i płace jest przekazanie kompleksowej wiedzy oraz umiejętności do samodzielnego prowadzenia biura rachunkowego, pracy w działach finansowych, księgowych, podatkowych jak również kadrowych. Osoby będą w stanie sporządzać sprawozdania finansowe, wypełniać deklaracje podatkowe oraz zeznania. Zdobyta wiedza i umiejętności pozwoli także na przeprowadzenie analizy finansowej, optymalizacji podatkowej.

STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

Specjalność Zarządzanie ryzykiem w finansach oferuje możliwość zrozumienia mechanizmów, według których funkcjonuje system zarządzania ryzykiem oraz umiejętne posługiwanie się nimi, aby dbać o rentowność prowadzonej działalności, jak i umiejętnie stwierdzić podejmowany poziom ryzyka. Specjalność ta porusza zakres tematyczny z zakresu zarządzania ryzykiem, sektora IT przygotowujący rozwiązania dla instytucji finansowych, funkcjonowania instytucji bankowej wraz z organizacją pracy wybranych działów.

Nauka na kierunku finanse i rachunkowość daje perspektywę zdobycia atrakcyjnej pracy. Studia I stopnia (studia licencjackie) na kierunku finanse i rachunkowość w Collegium Humanum to 3 lata nauki, podczas których zdobędziesz wiedzę z zakresu funkcjonowania instytucji i podmiotów finansowych. To drzwi do podjęcia dalszej ścieżki kształcenia, jaką są studia II stopnia. Nasz program studiów pierwszego stopnia pozwala kompleksowo przygotować studenta z zakresu funkcjonowania instytucji finansowych, do pracy w bankach, przedsiębiorstwach, instytucjach finansowych, funduszach inwestycyjnych, towarzystwach ubezpieczeniowych, czy też biurach rachunkowych, doradczych, doradztwa podatkowego, agencjach ubezpieczeniowych. Po ukończeniu studiów absolwenci finansów i rachunkowości są gotowi do podjęcia pracy z zakresu finansów. Kierunek finanse i rachunkowość to tryb stacjonarny oraz studia niestacjonarne. Na naszej uczelni poznasz zasady funkcjonowania instrumentów finansowych, finansów przedsiębiorstw.  Podczas studiów licencjackich nauczysz się tworzenia i interpretowania dokumentów rachunkowych dla działalności gospodarczej, analizowania sprawozdań finansowych, planowania finansowym i budżetowym, czy podejmowania decyzji operacyjnych i strategicznych podmiotów. Podjęcie studiów I stopnia na kierunku finanse i rachunkowość otwiera drogę do dalszej edukacji i podjęcie studiów II stopnia, bądź innego ukierunkowania dalszej kariery zawodowej. Skorzystaj z rekrutacji online i studiuj rachunkowość i finanse na nowoczesnej, przyjaznej studentom uczelni w Warszawie. Szkoła Główna Menedżerska Collegium Humanum zaprasza w swoje progi. Studiowanie finansów i rachunkowości to Twoja szansa na rynku pracy i realna możliwość rozwoju. Wykorzystaj ją!