Rekrutacja trwa

Collegium Humanum Logo

Finanse małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP)

Studia I stopnia

 • Rodzaj studiów Studia I stopnia
 • Kierunek studiów Finanse i rachunkowość
 • Tryb studiów Studia stacjonarne i niestacjonarne
 • CZAS TRWANIA 3 lata (6 semestrów)

W ramach specjalności Finanse małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) studenci poznają specyfikę działania małego i średniego przedsiębiorstwa oraz zdobędą wiedzę i umiejętności niezbędne do osiągnięcia sukcesu gospodarczego. Stwarza możliwość nabycia umiejętności i kompetencji społecznych istotnych z punktu widzenia procesów rozwojowych współczesnej gospodarki.

Absolwenci będą posiadać niezbędną wiedzę
i praktyczne umiejętności z zakresu:

Finansów i rachunkowości

Metod, narzędzi i technik pozyskiwania danych finansowych

Metod gromadzenia i analizy informacji finansowych

Zasad tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości

Zasad i przepisów dotyczące opodatkowania działalności gospodarczej

Sprawozdań finansowych

Finansowania działalności gospodarczej

Oceny sytuacji finansowej przedsiębiorstwa

Zagadnienia omawiane podczas studiów

 • Podstawy planowania finansowego w przedsiębiorstwie

 • Zarządzanie płynnością finansową

 • Finanse firm rodzinnych

 • Opodatkowanie małych i średnich przedsiębiorstw

 • Sprawozdawczość finansowa

WYBRANE PRZEDMIOTY KIERUNKOWE

Analiza finansowa

Rachunkowość finansowa

Rachunkowość budżetowa

Finanse publiczne

Ubezpieczenia

Bankowość

Perspektywy zatrudnienia

Działy finansowe firm, instytucji, przedsiębiorstw

Firmy konsultingowe

Biura doradztwa rachunkowego

Jednostki samorządu terytorialnego

Pracownik ds. rachunkowości i księgowości

Doradca inwestycyjny

Samodzielny księgowy

Kontroler rozliczeń pieniężnych

Opłaty

Studia stacjonarne i niestacjonarne

STUDIUJ OD

490


w miesięcznych 10 ratach

PROCEDURA PRZYJĘCIA

KROK 1 - ZAREJESTRUJ SIĘ W REKRUTACJI ONLINE

KROK 2 - Postępuj zgodnie z instrukcją przesłaną mailem

Opłaty administracyjne:

 • opłata rekrutacyjna – 85 zł
 • opłata za legitymację studencką – 22 zł
 • opłata wpisowa – 200 zł

Wpisowe 0 zł do 30 września

LUB WYKUP PAKIET PREMIUM STUDENT* – 490zł

Wpłaty należy dokonać na swój indywidualny rachunek bankowy, który znajduje się w treści UMOWY O STUDIOWANIU (otrzymują ją Państwo po rejestracji online).

W tytule przelewu prosimy o podanie swojego numeru PESEL.

Rekrutacja na studia licencjackie i magisterskie

Akredytacje MNiSW

Akredytacje i Decyzje MEiN