Rekrutacja trwa

Finanse międzynarodowe

Studia I stopnia

 • Rodzaj studiów Studia I stopnia
 • Kierunek studiów Finanse i rachunkowość
 • Tryb studiów Studia stacjonarne i niestacjonarne
 • CZAS TRWANIA 3 lata (6 semestrów)

Specjalność Finanse międzynarodowe ma za zadanie zapoznanie studentów z problematyką międzynarodowych finansów i rynków finansowych oraz z teorią i praktyką zarządzania finansami międzynarodowymi. W szczególności omawiane są zasady funkcjonowania rynków walutowych, nowoczesne instrumenty inżynierii finansowej korporacji międzynarodowych, techniki zarządzania ryzykiem kursowym, optymalizacja źródeł finansowania korporacji międzynarodowej oraz problemy inwestowania w aktywa zagraniczne.

 

Kierunek pozwala poznać kompleksowo zagadnienia finansów międzynarodowych, a także innych składowych biznesu międzynarodowego. Nabyte umiejętności dają możliwości swobodnego poruszania się po zagadnieniach funkcjonowania na rynkach zagranicznych i krajowych organizacji i instytucji finansowych, a także skuteczne wykorzystanie w działalności  instrumentów finansowych. Student zrozumie zjawiska zachodzące na rynkach finansów międzynarodowych, systemów ich funkcjonowania, czy procesy oddziaływania otoczenia na stan międzynarodowych finansów.

Zagadnienia omawiane podczas studiów

 • Organizacja i funkcjonowanie rynku walut zagranicznych
 • Zarządzanie ryzykiem kursowym
 • Bankowość międzynarodowa
 • Przepływy finansowe w firmie międzynarodowej
 • Inwestycje międzynarodowe
 • Finansowanie bieżących operacji zagranicznych

Perspektywy zatrudnienia

stanowiskach operacyjnych i analitycznych

banki

korporacje transnarodowe

instytucje rozliczeniowe

outsourcing usług finansowych

domy i biura maklerskie

Opłaty

Studia stacjonarne i niestacjonarne

STUDIUJ OD

490


w miesięcznych 10 ratach

PROCEDURA PRZYJĘCIA

KROK 1 - ZAREJESTRUJ SIĘ W REKRUTACJI ONLINE

KROK 2 - Postępuj zgodnie z instrukcją przesłaną mailem

Opłaty administracyjne:

 • opłata rekrutacyjna – 85 zł
 • opłata za legitymację studencką – 22 zł
 • opłata wpisowa – 200 zł

Wpisowe 0 zł do 31 października

LUB WYKUP PAKIET PREMIUM STUDENT* – 490zł

Wpłaty należy dokonać na swój indywidualny rachunek bankowy, który znajduje się w treści UMOWY O STUDIOWANIU (otrzymują ją Państwo po rejestracji online).

W tytule przelewu prosimy o podanie swojego numeru PESEL.

Rekrutacja na studia licencjackie i magisterskie