Rekrutacja trwa

Rachunkowość zarządcza

Studia I stopnia

 • Rodzaj studiów Studia I stopnia
 • Kierunek studiów Finanse i rachunkowość
 • Tryb studiów Studia stacjonarne i niestacjonarne
 • CZAS TRWANIA 3 lata (6 semestrów)

Specjalność Rachunkowość zarządcza przygotuje do zawodu zarządzającego finansami. Absolwenci będą wyposażeni w kompetencje umożliwiające podjęcie decyzji bieżących i rozwojowych.

Absolwenci będą posiadać niezbędną wiedzę
i praktyczne umiejętności z zakresu:

Rachunkowości zarządczej

Stosowania zasad w praktyce przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii informatycznych

Zarządzaniu jednostkami gospodarczymi

Współdziałania z innymi osobami i podejmowania wiodącej roli w zespołach

Przygotowania i wykorzystania informacji z rachunkowości

Sporządzania i analizowania sprawozdań zorientowanych na wspomaganie zarządzania na poziomie operacyjnym i strategicznym

Wykorzystania informacji z rachunkowości w procesie zarządzania

Stosowania instrumentów rachunkowości zarządczej i controllingu

Zagadnienia omawiane podczas studiów

 • Rachunkowość instrumentów finansowych

 • Zarządzanie ryzykiem i wartością przedsiębiorstwa
 • Strategiczna rachunkowość zarządcza
 • Systemy informatyczne w rachunkowości

 • Zaawansowana rachunkowość finansowa

Perspektywy zatrudnienia

Dyrektor finansowy

Menedżer wszystkich szczebli zarządzania

Analityk finansowy

Konsultant biznesowy

Dealer i makler aktywów finansowych

Niezależny ekspert w przedsiębiorstwach krajowych i międzynarodowych

Opłaty

Studia stacjonarne i niestacjonarne

STUDIUJ OD

490


w miesięcznych 10 ratach

PROCEDURA PRZYJĘCIA

KROK 1 - ZAREJESTRUJ SIĘ W REKRUTACJI ONLINE

KROK 2 - Postępuj zgodnie z instrukcją przesłaną mailem

Opłaty administracyjne:

 • opłata rekrutacyjna – 85 zł
 • opłata za legitymację studencką – 22 zł
 • opłata wpisowa – 200 zł

Wpisowe 0 zł do 31 października

LUB WYKUP PAKIET PREMIUM STUDENT* – 490zł

Wpłaty należy dokonać na swój indywidualny rachunek bankowy, który znajduje się w treści UMOWY O STUDIOWANIU (otrzymują ją Państwo po rejestracji online).

W tytule przelewu prosimy o podanie swojego numeru PESEL.

Rekrutacja na studia licencjackie i magisterskie