Rekrutacja trwa

Zarządzanie ryzykiem w finansach

Studia I stopnia

  • Rodzaj studiów Studia I stopnia
  • Kierunek studiów Finanse i rachunkowość
  • Tryb studiów Studia stacjonarne i niestacjonarne
  • CZAS TRWANIA 3 lata (6 semestrów)

Specjalność Zarządzanie ryzykiem w finansach oferuje możliwość zrozumienia mechanizmów, według których funkcjonuje system zarządzania ryzykiem oraz umiejętne posługiwanie się nimi, aby dbać o rentowność prowadzonej działalności, jak i umiejętnie stwierdzić podejmowany poziom ryzyka. Specjalność ta porusza zakres tematyczny z zakresu zarządzania ryzykiem, sektora IT przygotowujący rozwiązania dla instytucji finansowych, funkcjonowania instytucji bankowej wraz z organizacją pracy wybranych działów.

Zagadnienia omawiane podczas studiów

analiza finansowa

matematyka finansowa

prawo finansowe

zarządzanie instytucjami kredytowymi

Perspektywy zatrudnienia

banki

zakłady ubezpieczeń

spółki leasingowe

instytucje pośrednictwa kredytowego

Opłaty

Studia stacjonarne i niestacjonarne

STUDIUJ OD

490


w miesięcznych 10 ratach

PROCEDURA PRZYJĘCIA

KROK 1 - ZAREJESTRUJ SIĘ W REKRUTACJI ONLINE

KROK 2 - Postępuj zgodnie z instrukcją przesłaną mailem

Opłaty administracyjne:

  • opłata rekrutacyjna – 85 zł
  • opłata za legitymację studencką – 22 zł
  • opłata wpisowa – 200 zł

Wpisowe 0 zł do 31 października

LUB WYKUP PAKIET PREMIUM STUDENT* – 490zł

Wpłaty należy dokonać na swój indywidualny rachunek bankowy, który znajduje się w treści UMOWY O STUDIOWANIU (otrzymują ją Państwo po rejestracji online).

W tytule przelewu prosimy o podanie swojego numeru PESEL.

Rekrutacja na studia licencjackie i magisterskie