Rekrutacja trwa

Audyt i kontrola finansowa

Studia II stopnia

 • Rodzaj studiów Studia II stopnia
 • Kierunek studiów Finanse i rachunkowość
 • Tryb studiów Studia stacjonarne i niestacjonarne
 • CZAS TRWANIA 2 lata (4 semestry)

Studia na specjalności Audyt i kontrola finansowa dają możliwość zdobycia zaawansowanej wiedzy i umiejętności przeprowadzania kontroli i audytu wewnętrznego oraz wskazanie ich roli we współczesnej, rozwijającej się organizacji. Program specjalności porusza praktyczną wiedzę w zakresie zarządzania i analizy ryzykiem, usprawniania operacyjnego organizacji, tworzenia oraz analizy funkcjonowania komórek kontroli wewnętrznej, kontroli zarządczej i audytu wewnętrznego w instytucjach działających w sektorze prywatnym jak i publicznym.

Zagadnienia omawiane podczas studiów

 • Otoczenie prawne i gospodarcze współczesnych organizacji  
 • Ocena efektywności i gospodarności zarządzania finansowego
 • Kontrola wewnętrzna i audyt wewnętrzny – aspekty teoretyczne
 • Kontrola wewnętrzna i audyt wewnętrzny – aspekty praktyczne
 • Blok rachunkowy i analityczny

Perspektywy zatrudnienia

Urzędy wojewódzkie

Urzędy celne

Urzędy skarbowe

Administracja rządowa i samorządowa

Jednostki budżetowe

Zakłady ubezpieczeń

Opłaty

Studia stacjonarne i niestacjonarne

STUDIUJ OD

490


w miesięcznych 10 ratach

PROCEDURA PRZYJĘCIA

KROK 1 - ZAREJESTRUJ SIĘ W REKRUTACJI ONLINE

KROK 2 - Postępuj zgodnie z instrukcją przesłaną mailem

Opłaty administracyjne:

 • opłata rekrutacyjna – 85 zł
 • opłata za legitymację studencką – 22 zł
 • opłata wpisowa – 200 zł

Wpisowe 0 zł do 31 października

LUB WYKUP PAKIET PREMIUM STUDENT* – 490zł

Wpłaty należy dokonać na swój indywidualny rachunek bankowy, który znajduje się w treści UMOWY O STUDIOWANIU (otrzymują ją Państwo po rejestracji online).

W tytule przelewu prosimy o podanie swojego numeru PESEL.

Rekrutacja na studia licencjackie i magisterskie