Rekrutacja trwa

Collegium Humanum Logo

Finanse małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP)

Studia II stopnia

 • Rodzaj studiów Studia II stopnia
 • Kierunek studiów Finanse i rachunkowość
 • Tryb studiów Studia stacjonarne i niestacjonarne
 • CZAS TRWANIA 2 lata (4 semestry)

W ramach specjalności Finanse małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) studenci poznają specyfikę działania małego i średniego przedsiębiorstwa oraz zdobędą wiedzę i umiejętności niezbędne do osiągnięcia sukcesu gospodarczego. Stwarza możliwość nabycia umiejętności i kompetencji społecznych istotnych z punktu widzenia procesów rozwojowych współczesnej gospodarki.

Absolwenci będą posiadać niezbędną wiedzę
i praktyczne umiejętności z zakresu:

Finansów i rachunkowości

Metod, narzędzi i technik pozyskiwania danych finansowych

Metod gromadzenia i analizy informacji finansowych

Zasad tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości

Zasad i przepisów dotyczące opodatkowania działalności gospodarczej

Sprawozdań finansowych

Finansowania działalności gospodarczej

Oceny sytuacji finansowej przedsiębiorstwa

Zagadnienia omawiane podczas studiów

 • Podstawy planowania finansowego w przedsiębiorstwie

 • Zarządzanie płynnością finansową

 • Finanse firm rodzinnych

 • Opodatkowanie małych i średnich przedsiębiorstw

 • Sprawozdawczość finansowa

Perspektywy zatrudnienia

Działy finansowe firm, instytucji, przedsiębiorstw

Firmy konsultingowe

Biura doradztwa rachunkowego

Jednostki samorządu terytorialnego

Pracownik ds. rachunkowości i księgowości

Doradca inwestycyjny

Samodzielny księgowy

Kontroler rozliczeń pieniężnych

Opłaty

Studia stacjonarne i niestacjonarne

STUDIUJ OD

490


w miesięcznych 10 ratach

PROCEDURA PRZYJĘCIA

KROK 1 - ZAREJESTRUJ SIĘ W REKRUTACJI ONLINE

KROK 2 - Postępuj zgodnie z instrukcją przesłaną mailem

Opłaty administracyjne:

 • opłata rekrutacyjna – 85 zł
 • opłata za legitymację studencką – 22 zł
 • opłata wpisowa – 200 zł

Wpisowe 0 zł do 31 stycznia

* pakiet premium – płatny za każdy rok akademicki, zawiera:

Wpłaty należy dokonać na swój indywidualny rachunek bankowy, który znajduje się w treści UMOWY O STUDIOWANIU (otrzymują ją Państwo po rejestracji online).

W tytule przelewu prosimy o podanie swojego numeru PESEL.

Rekrutacja na studia licencjackie i magisterskie

Wypełnij formularz, aby pobrać katalog Collegium Humanum.