Rekrutacja trwa

Collegium Humanum Logo

Rachunkowość zarządcza

Studia II stopnia

 • Rodzaj studiów Studia II stopnia
 • Kierunek studiów Finanse i rachunkowość
 • Tryb studiów Studia stacjonarne i niestacjonarne
 • CZAS TRWANIA 2 lata (4 semestry)
Specjalność Rachunkowość zarządcza przygotuje do zawodu zarządzającego finansami. Absolwenci będą wyposażeni w kompetencje umożliwiające podjęcie decyzji bieżących i rozwojowych przedsiębiorstwa. Podczas kształcenia student poznaje sposoby na efektywne planowanie, analizę, przygotowanie sprawozdania, przeprowadzanie procesu kontroli oraz skuteczne podejmowania decyzji mających realny wpływ na bieżącą działalność firmy. Absolwenci będą gotowi do realizacji planów poprawy działalności finansowej, optymalizacji kosztów oraz wspierania decyzji kadry zarządzającej. Poznają narzędzia i metody niezbędne w procesie planowania i kontroli działań organizacji biznesowych, czy instytucji administracji.

Absolwenci będą posiadać niezbędną wiedzę
i praktyczne umiejętności z zakresu:

Rachunkowości zarządczej

Stosowania zasad w praktyce przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii informatycznych

Zarządzaniu jednostkami gospodarczymi

Współdziałania z innymi osobami i podejmowania wiodącej roli w zespołach

Przygotowania i wykorzystania informacji z rachunkowości

Sporządzania i analizowania sprawozdań zorientowanych na wspomaganie zarządzania na poziomie operacyjnym i strategicznym

Wykorzystania informacji z rachunkowości w procesie zarządzania

Stosowania instrumentów rachunkowości zarządczej i controllingu

Program specjalności

 • Rachunkowość instrumentów finansowych

 • Zarządzanie ryzykiem i wartością przedsiębiorstwa
 • Strategiczna rachunkowość zarządcza
 • Systemy informatyczne w rachunkowości

 • Zaawansowana rachunkowość finansowa

Perspektywy zatrudnienia

Dyrektor finansowy

Menedżer wszystkich szczebli zarządzania

Analityk finansowy

Konsultant biznesowy

Dealer i makler aktywów finansowych

Niezależny ekspert w przedsiębiorstwach krajowych i międzynarodowych

Opłaty

Studia stacjonarne i niestacjonarne

STUDIUJ OD

490


w miesięcznych 10 ratach

PROCEDURA PRZYJĘCIA

KROK 1 - ZAREJESTRUJ SIĘ W REKRUTACJI ONLINE

KROK 2 - Postępuj zgodnie z instrukcją przesłaną mailem

Opłaty administracyjne:

 • opłata rekrutacyjna – 85 zł
 • opłata za legitymację studencką – 22 zł
 • opłata wpisowa – 200 zł

Wpisowe 0 zł do 31 stycznia

* pakiet premium – płatny za każdy rok akademicki, zawiera:

Wpłaty należy dokonać na swój indywidualny rachunek bankowy, który znajduje się w treści UMOWY O STUDIOWANIU (otrzymują ją Państwo po rejestracji online).

W tytule przelewu prosimy o podanie swojego numeru PESEL.

Rekrutacja na studia licencjackie i magisterskie

Wypełnij formularz, aby pobrać katalog Collegium Humanum.