Rekrutacja trwa

Collegium Humanum Logo

Fundacja im. Alexisa De Tocqueville’a Partnerem studiów na kierunku: Prawo

W dniu 25 stycznia 2022 r. w siedzibie uczelni JM prof. dr hab. Paweł Czarnecki, MBA, DBA, LL,M. Dr h.c.  Rektor Collegium Humanum podpisał z Fundacją im. Alexisa De Tocqueville’a z siedzibą w Warszawie umowę o współpracy i realizacji praktyk dla studentów na kierunku Prawo. Fundację reprezentowali: adw. Piotr Śliwiński LL.M – prezes zarządu, apl.adw. Adam Poniewierka – członek zarządu oraz Jakub Przeorek– członek zarządu. 

Fundacja im. Alexisa de Tocqueville’a jest zawiązana na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w Polsce. Jednymi z głównych celów Fundacji są działania mające na celu podnoszenie świadomości prawnej społeczeństwa, jak również wzrost jakości stanowionego prawa – w szczególności poprzez zwiększenie czytelności i jasności przepisów. Swoje cele statutowe Fundacja realizuje m.in. poprzez organizowanie kampanii społecznych i edukacyjnych, kierowanie petycji czy też wystąpień w sprawach społecznie istotnych, organizację konferencji, seminariów oraz współdziałanie z instytucjami publicznymi, organami samorządów prawniczych i uczelniami wyższymi. 

Wypełnij formularz, aby pobrać katalog Collegium Humanum.