Rekrutacja trwa

Collegium Humanum Logo

Humanowski Festiwal Nauki

Projekt: Humanowski Festiwal Nauki

 

Program: Społeczna odpowiedzialność nauki
Moduł: Popularyzacja nauki i promocja sportu
Numer rejestracyjny: SONP/SN/549921/2022
Instytucja, w której wniosek został złożony: Ministerstwo Edukacji i Nauki

 

Okres realizacji projektu: od: 2023-01-01 do: 2024-12-31

Wartość projektu: 500.000 PLN

 

Główny cel projektu to propagowanie i upowszechnianie nowatorskich rozwiązań i dobrych praktyk w ramach dyscypliny nauki o zarządzaniu i jakości w perspektywie teoretycznej i praktycznej.

Cele szczegółowe:

  1. Konsolidacja środowisk związanych z zarządzaniem.
  2. Propagowanie współczesnych nurtów i koncepcji w zakresie Zarządzania 5.0 i E-Zarządzania.
  3. Poddawanie szczegółowej analizie zagadnień związanych z zarządzaniem oraz ciągłym rozwojem dyscypliny w kontekście problemów współczesności

 

Projekt “Humanowski Festiwal Nauki” ma na celu propagowanie dorobku z szeroko rozumianego zarządzania w ramach dyscypliny nauki o zarządzaniu i jakości oraz skonsolidowanie osób i placówek, które poprzez działalność naukową lub w praktyce edukacyjnej krzewią zarządzanie zarówno pod kątem teoretycznym jak i praktycznym. Zaplanowane w projekcie koszty pozwolą z jednej strony rozpropagować i upowszechnić główne założenia projektu (przedmiot, cele, zakres), z drugiej zintegrować instytucje i osoby działające w sferze zarządzania naukowo i praktycznie.

Konsolidacja środowisk we wspomnianym zakresie będzie stanowiła istotny wpływ na rozwój społeczny w aspekcie zasobów ludzkich jak i w aspekcie instytucjonalnym m.in. poprzez określenie wyzwań kulturowych i w sferze stylu kierowania, czy też współczesnych wyzwań w sferze społecznej. Umocniona zostanie również warstwa CSR. Projekt będzie miał zasięg krajowy. 

Akredytacje MNiSW

Akredytacje i Decyzje MEiN