Rekrutacja trwa

Collegium Humanum Logo

Filia w Rzeszowie

I Podkarpacki Konkurs na esej pt.
“Młodzież w czasach pandemii” w Filii Rzeszowie rozstrzygnięty.

W dniu 14 października br. podczas uroczystości związanych z Inauguracją Roku Akademickiego Rzeszowskiej Filii Collegium Humanum odbyło się wręczenie nagród dla laureatów I Podkarpackiego Konkursu na Esej pt. „Młodzież w czasach pandemii”.
 
Do wygrania były trzy stypendia w wysokości 25 tys. zł każde – do przeznaczenia na pokrycie kosztów studiów na wybranym kierunku oferowanym przez Collegium Humanum. Adresatem była młodzież szkół średnich z Województwa Podkarpackiego. Ze względu na wysoki poziom literacki zgłoszonych prac JM Rektor Collegium Humanum prof. Paweł Czarnecki zdecydowała o zwiększeniu puli nagród o dodatkowe trzy stypendia również w wysokości 25 tys. zł każde. Łączna pula nagród wzrosła do 150 tys. zł !
 
Organizatorem konkursu była Rzeszowska Filia Collegium Humanum oraz Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli. W odpowiedzi na konkurs wpłynęły 67 prac inspirowanych wyobraźnią i kreatywnością jego uczestników. Prace w sposób syntetyczny definiowały pandemiczną rzeczywistość oraz wpływ na różne aspekty życia. Uwagę zwraca siła przekazu, ujęcie i różnorodność użytych środków wyrazu i ich oryginalność. Jury konkursu z satysfakcją odnotowało fakt różnorodnego spojrzenia na pandemiczny krajobraz.
Należy podkreślić, że prace, które znalazły się w ścisłym finale konkursu, reprezentował wysoki poziom merytoryczny odpowiadający założeniom ideowym odnoszącym się do proponowanego tematu w sposób bardzo wnikliwy.
 
Ocena nadesłanych prac odbyła się dwuetapowo na podstawie Regulaminu. Oceny dokonało powołane Jury w skład którego wchodzili eksperci w zakresie literatury i języka polskiego. Jury 1. etapu oceniło prace zgłoszone na konkurs i przyznało punkty. Jury 2. etapu ustaliło na podstawie punktacji kolejność miejsc.

 

Patronat Honorowy nad konkursem przyznany został przez: Wojewodę Podkarpackiego dr Ewę Leniart, Podkarpackiego Kuratora Oświaty Małgorzatę Rauch, Dyrektora Podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycieli Krystynę Wróblewską, Profesora Doktora Habilitowanego Pawła Czarneckiego Rektora CH.  Patronat Medialny przyznany został przez: TVP Oddział w Rzeszowie, Nowiny Gazeta Codzienna Nowiny, Polskie Radio Rzeszów, Katolickie Radio VIA.
 
Wszystkim laureatom oraz biorącym udział serdecznie gratulujemy i zachęcamy do uczestniczenia w kolejnych konkursach.

Wypełnij formularz, aby pobrać katalog Collegium Humanum.