Rekrutacja trwa

II PODKARPACKI KONKURS NA ESEJ

pt.: Świecie nasz…

przedstawiający głos młodego pokolenia na temat wyzwań zmieniającego się świata.

O konkursie

II Podkarpacki Konkurs na esej to szansa zdobycia stypendium na studia w rzeszowskiej Filii Collegium Humanum. Na laureatów czekają indeksy na kierunkach Psychologia oraz Pedagogika.

Tematy do wybory:

 1. Pytać zawsze, dokąd?
 2. Myślenie ciągle pozostaje naszą nadzieją.
 3. Świat nie będzie na nas czekał? Zwolnić, przyśpieszyć czy odnaleźć rytm życia?
 4. Przeszłość to dziś…

Konkurs organizuje Collegium Humanum – Filia Rzeszów we współpracy z Podkarpackim Centrum Edukacji Nauczycieli przy PZPW w Rzeszowie. Do wygrania są aż trzy stypendia o wartości 25 000 zł, oraz trzy nagrody wyróżnienia o wartości 10 000 zł, które będą do przeznaczenia na pokrycie kosztów studiów na wybranym kierunku oferowanym przez Collegium Humanum w stolicy Podkarpacia.


 • Konkurs adresowany jest do uczniów szkół ponadpodstawowych.
 • Prace konkursowe należy nadsyłać w nieprzekraczalnym terminie do 31 maja 2022 r.
 • Uczestnicy przygotowują samodzielne prace pisemne (inspirowane dostępnymi refleksjami, obserwacjami, badaniami, literaturą, tekstami kultury oraz publicystyką – na wybrany temat spośród wskazanych w regulaminie).
 • Przyjmowane będą prace o objętości nie przekraczającej 5 stron formatu A4, przy użyciu czcionki Times New Roman o rozmiarze 12 i zastosowaniu odstępów między wierszami 1,5.
 • Prace wysyłamy na Podkarpacki Zespół Placówek Wojewódzkich w Rzeszowie ul. Romana Niedzielskiego 2, 35-036 Rzeszów – z dopiskiem „II Podkarpacki Konkurs na Esej” lub pocztą elektroniczną na adres: biuro@pcen.pl– ze wskazaniem „II Podkarpacki Konkurs na Esej”

Nagroda główna:
 • 3 stypendia o wartości 25 000 zł
 • 3 wyróżnienia o wartości 10 000 zł
 • oraz nagrody książkowe

Partnerzy i Patroni

PATRONAT HONOROWY

Wojewoda Podkarpacki

dr Ewa Leniart

Miasto Rzeszów

Prezydent Miasta Rzeszowa
mgr Konrad Fijołek

Podkarpacki Kurator Oświaty

mgr Małgorzata Rauch

Dyrektor Podkarpackiego Zespołu Placówek Wojewódzkich

mgr Krystyna Wróblewska, MBA

Centrum Medyczne Medyk w Rzeszowie

lek. med. Stanisław Mazur

PATRONAT MEDIALNY