Rekrutacja trwa

III Podkarpacki Konkurs na esej pt. „Gdzieś w nas…” 85 tyś. zł do wygrania na studia w Collegium Humanum

Zgłoś się do III Podkarpackiego konkursu na esej o wyzwaniach zmieniającego się świata. Wybierz jeden z poniższych tematów:

 • Chemia naszych serc… Czy nauka pomaga odkrywać tajemnice miłości?
 • Jakie prawdy o nas samych odsłaniają relacje z drugim człowiekiem?
 • Czy sztuczna inteligencja zmieni nasze uczucia?
 • Nie wszerz się żyje, w głąb (W. Myśliwski)

 

Nagroda główna:

 • 3 stypendia o wartości 25 000 zł każdy
 • Wyróżnienie o wartości 10 000 zł

 

Konkurs organizuje Collegium Humanum – Filia Rzeszów we współpracy z Podkarpackim Centrum Edukacji Nauczycieli przy PZPW w Rzeszowie.
Do wygrania są aż trzy stypendia o wartości 25 000 zł oraz wyróżnienie o wartości 10 000 zł; nagrody będą do przeznaczenia na pokrycie kosztów studiów na wybranym kierunku oferowanym przez Collegium Humanum w stolicy Podkarpacia.

 

 • Konkurs adresowany jest do uczniów szkół ponadpodstawowych.
 • Prace konkursowe należy nadsyłać do 31 maja 2023 r.
 • Uczestnicy przygotowują samodzielne prace pisemne (inspirowane dostępnymi refleksjami, obserwacjami, badaniami, literaturą, tekstami kultury oraz publicystyką – na wybrany temat spośród wskazanych w regulaminie).
 • Przyjmowane będą prace o objętości nie przekraczającej 5 stron formatu A4, przy użyciu czcionki Times New Roman o rozmiarze 12 i zastosowaniu odstępów między wierszami 1,5.
 • Prace należy wysłać na adres: Podkarpacki Zespół Placówek Wojewódzkich w Rzeszowie ul. Romana Niedzielskiego 2, 35-036 Rzeszów – z dopiskiem „III Podkarpacki Konkurs na Esej” lub pocztą elektroniczną na adres: biuro@pcen.pl – ze wskazaniem „III Podkarpacki Konkurs na Esej”

 

Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi 15 czerwca 2023 r.