Rekrutacja trwa

Inauguracja Roku Akademickiego 2020/2021 w Collegium Humanum z Profesurą Honorową dla Prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego

Inauguracja roku akademickiego 2020/21 w Collegium Humanum w Warszawie zachowała rangę podniosłego wydarzenia. Tytuł profesora honoris causa nadano Prezesowi Polskiego Komitetu Olimpijskiego i Prezesowi Związku Piłki Ręcznej w Polsce  – Panu Andrzejowi Kraśnickiemu.

Wyjątkowo w tym roku, Inauguracja Roku Akademickiego miała kameralny charakter. Zamknięte wydarzenie odbyło się 22 października w Teatrze Kamienica, a transmitowane było dla Studentów i sympatyków Collegium Humanum poprzez streaming online na żywo i transmisję na kanałach Facebook oraz Youtube Uczelni.


Gośćmi wydarzenia byli m.in. Podsekretarz Stanu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego – dr Anna Budzanowska; Wiceprezes Zarządu Związku Piłki Ręcznej w Polsce – Prof. dr hab. n. med. Bogdan Sojkin; Wiceprezydent Międzynarodowej Federacji Sportu Akademickiego (FISU) – dr h.c. Marian Dymalski, MBA, DBA; Prezydent Wrocławia – Pan Jacek Sutryk; Prezes Stołecznej Grupy Wojewódzkiej IPA oraz Dyrektor Biura Logistyki w Komendzie Głównej Policji – Pan Inspektor Andrzej Kropiwiec; Wiceprezydent m. st. Warszawy – P. Renata Kaznowska oraz inni.


Najważniejszym punktem wieczoru było wręczenie Prezesowi Polskiego Komitetu Olimpijskiego i Prezesowi Związku Piłki Ręcznej w Polsce  – Panu Andrzejowi Kraśnickiemu, profesury honorowej w uznaniu za zasługi na rzecz polskiego sportu i kultury. Nadania tytułu profesora honoris causa dokonał Jego Magnificencja prof. dr hab. Paweł Czarnecki, MBA, DBA, LL.M, MPH Dr h.c. Pan Andrzej Kraśnicki, wieloletni Prezes PKOl i Związku Piłki Ręcznej w Polsce wygłosił też wykład inaugurujący rok akademicki pt. Wartości, historia i wyzwania polskiego ruchu olimpijskiego. Igrzyska Europejskie Kraków-Małopolska 2023. Wystąpienie koncentrowało się na koncepcji zorganizowania w stolicy Małopolski trzeciej edycji europejskich, multidyscyplinarnych zawodów, której Prof. Kraśnicki był współautorem i aktywnym propagatorem. Nadane mu wyróżnienie wpisało się w szczególne zaangażowanie Collegium Humanum w promocję sportu – w Konwencie Uczelni zasiada m.in. Wiceprezes Międzynarodowej Federacji Sportu Akademickiego (FISU), dr h.c. Marian Dymalski.


Samo Collegium Humanum też otrzymało odznaczenie – Medal Pamiątkowy „Pro Masovia”, świadczący o dużym wkładzie, jaki Uczelnia wniosła we wspólnotę województwa mazowieckiego. Medal oraz dyplom na dłonie Jego Magnificencji Rektora, złożył w zastępstwie za Marszałka Województwa Mazowieckiego P. Adama Struzika, Pan Konrad Wojnarowski – Przewodniczący Komisji Promocji Województwa Mazowieckiego i Współpracy Zagranicznej.


Wręczone zostały również specjalne wyróżnienia Marszałka Województwa Mazowieckiego, będące jednym z najbardziej prestiżowych nobilitacji na Mazowszu, a honorujące najcenniejsze osiągnięcia mieszkańców regionu. Otrzymali je kolejno: Jego Magnificencja Rektor – prof. dr hab. Paweł Czarnecki, MBA, DBA, LL.M, MPH Dr h.c; Burmistrz Dzielnicy Białołęka m. st. Warszawy – P. Grzegorz Kuca, MBA; Prof. dr hab. n. med. Ireneusz Nawrot, MBA; Wiceprezydent Międzynarodowej Federacji Sportu Akademickiego (FISU)- dr h.c. Marian Dymalski, MBA, DBA oraz Członek Zarządu Powiatu w Legionowie– P. Przemysław Cichocki, MBA, DBA.

Podczas ceremonii uhonorowano też ks. kan. prof. dr hab. Tadeusza Bąka, który odebrał Złoty Krzyż Zasługi z rąk Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego – dr Anny Budzanowskiej.


Na uroczystości nie zabrakło też obowiązkowych punktów każdej Inauguracji Roku Akademickiego, w tym m.in. Immatrykulacji – symbolicznego przyjęcia w poczet studentów, czy ślubowania. Uroczystość uświetnił Chór Archikatedry Warszawskiej, który wykonał pieśni Gaudeamus Igitur, Gaude Mater Polonia czy Bogurodzica.


Akcentem artystycznym był recital tenora dramatycznego – Wojciecha Sokolnickiego, który zaprezentował cztery utwory.