Rekrutacja trwa

Inauguracja Roku Akademickiego 2022/23 w Filii w Rzeszowie

W środę 19 października br. odbyła się uroczysta Inauguracja Roku Akademickiego 2022/23 w Filii Collegium Humanum w Rzeszowie. Ceremonia połączona była z oficjalnym otwarciem nowej siedziby filii przy ul. Okulickiego 10, aktem poświęcenia siedziby przez przez JE Biskupa dr. Jana Wątrobę̨, Ordynariusza Diecezji Rzeszowskiej oraz immatrykulacją nowych studentów.

 

Uroczystość inauguracji swoją obecnością uświetnili m.in.: Radna Miasta Rzeszowa mgr Grażyna Szarama, Dyrektor Podkarpackiego Zespołu Placówek Wojewódzkich w Rzeszowie mgr Krystyna Wróblewska-Członek Konwentu Collegium Humanum, Marzena Furtak-Żebracka z Urzędu Miasta Rzeszowa, Proboszcz Parafii pw. Chrystusa Króla w Rzeszowie ks. dr Janusz Podlaszczak, Prezes Izby Przemysłowo-Handlowej w Rzeszowie Mieczysław Łagowski, Mateusz Szatan reprezentujący Krajową Izbę Rozliczeniową, Wicedyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie, Prezes Sportowo-Kulturalnego Klubu Szachowego Maciej Karasiński, Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 2 w Rzeszowie mgr Dorota Dominik, Wicedyrektor Wydziału Rozwoju i Wsparcia Edukacji Kuratorium Oświaty w Rzeszowie Marek Kondziołka, Dyrektor Centrum Badawczo-Rozwojowego Centrum Medycznego MEDYK dr Artur Grzesik, Prorektor ds. Rozwoju i Współpracy z otoczeniem Politechniki Rzeszowskiej Prof. dr hab. inż. Jaroslaw Sęp, Prezes Podkarpackiego Centrum Leczenia Chorób Cywilizacyjnych Medicarpathia Lek. med. Adam Młodzianowski, Prezes Zarządu Centrum Medycznego SABAMED Lek. med. Daker Al. Soori, Dyrektor Centrum Innowacji Miejskich Urban Lab w Rzeszowie Tomasz Skoczylas, Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzeszowie mgr Irena Marszałek-Czekierda, Założycielka i Społeczny Prezes Fundacji Drzewo Życia mgr Elżbieta Pięta, Dyrektor Fundacji Aktywizacja Oddziału w Rzeszowie Katarzyna Kędzior-Łątka, Prezes Wojciech Kołodziejczyk oraz Wiceprezes Aleksandra Mazur z Fundacji Asyk, Elżbieta Dobrowolska i Joanna Strzępek reprezentujące Fundację Aprobata, Prezes Zarządu Rzeszowskiego Stowarzyszenia na rzecz Dzieci Niepełnosprawnych i Autystycznych SOLIS RADIUS mgr Agata Pieniążek, Prorektor ds. dydaktyki i kształcenia Collegium Humanum mgr Magdalena Szydłowska oraz Prorektor Filii Collegium Humanum w Rzeszowie prof. CH dr Małgorzata Dubis, MBA.

 

Wykład inauguracyjny pt. „Jak radzić sobie ze stratą? Wymiar bioetyczny” wygłosił ks. prof. zw. dr hab. Piotr Morciniec z Uniwersytetu Opolskiego.

 

Punktem centralnym uroczystości była immatrykulacja studentów I roku, w których imieniu rotę ślubowania na sztandar uczelni złożyli: Piotr Nowak, Jakub Kraska, Jakub Haba, Marta Zięba-Kuźniar, Daniel Wacht, Karolina Widlak, Stanisław Motowidło, Gabriela Orłowska oraz Damian Piątek.

 

Nowych studentów powitał Sebastian Krauz, Przewodniczący Uczelnianej Rady Samorządu Studenckiego w Rzeszowie.

 

Uroczystość inauguracji uświetnił Chór Akademicki Politechniki Rzeszowskiej z pieśniami: Gaude Mater PoloniaBogurodzica Gaudeamus igitur, oraz Grzegorz Wilk z koncertem Polskiej Muzyki Rozrywkowej.