Rekrutacja trwa

Inauguracja Roku Akademickiego 2022/23 w Filii we Wrocławiu

We wtorek 18 października br. odbyła się uroczysta Inauguracja Roku Akademickiego 2022/23  w Filii Collegium Humanum we Wrocławiu. Ceremonia połączona była z aktem poświęcenia nowej siedziby filii przy ul. Oławskiej 11 przez JE Biskupa ks. dr. Macieja Małygę Wikariusza Generalnego Archidiecezji Wrocławskiej oraz Immatrykulacją studentów.

 

Uroczystość inauguracji swoją obecnością uświetnili m.in.: b. Konsul Generalny RP w Toronto i Londynie i b. Wojewoda Dolnośląski Krzysztof Grzelczyk, Dyrektor Forum Menadżerów Sportu dr Jerzy Kosa, Przewodniczący Rady Programowej Młodzieżowego Centrum Sportu mgr Waldemar Biskup, Prezes Regionalnego Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej mgr Adam Stocki, Vice Prezydent FISU, członek zarządu Polskiego Komitetu Olimpijskiego, Vice Prezes AZS, MBA, DBA, Dr h.c. Marian Dymalski- Członek Konwentu Collegium Humanum, Prezes firmy Poldróg, absolwent Collegium Humanum, MBA dr Sławomir Kownacki, Vice prezes Polskiego Związku Sumo mgr Zbigniew Zamęcki, dr Henryk Knakiewicz reprezentujący Klinikę Chirurgii Estetycznej, Zastępca Komendanta Wojewódzkiego PSP st. bryg. mgr inż. Bogusław Brud oraz Prorektor Collegium Humanum prof. dr hab. Arkadiusz Durasiewicz.

 

Wykład inauguracyjny pt. „Służba państwu w Polsce i za granicą” wygłosił Krzysztof Grzelczyk, b. Konsul Generalny RP w Toronto i b. Wojewoda Dolnośląski.

 

Punktem centralnym uroczystości była Immatrykulacja Studentów I roku, w których imieniu rotę ślubowania na sztandar uczelni złożyli: Agata Weiss, Julia Łakomiak, Bartłomiej Cieplik, Piotr Kloska, Aleksandra Halusiak, Khrystyna Kotsur oraz Sandra Fejdasz.

JM Rektor prof. dr hab. Paweł Czarnecki, dr h.c. wręczył wyróżniającym się studentom w nauce pamiątkowe dyplomy.

Nowych studentów  powitał Filip Leszczyński, Przewodniczącego Uczelnianej Rady Samorządu Studenckiego we Wrocławiu.

Uroczystość inauguracji uświetnił Chór „Medici Cantantes” z Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu z pieśniami: Gaude Mater PoloniaBogurodzica Gaudeamus igitur.