Rekrutacja trwa

Collegium Humanum Logo

Inauguracja roku akademickiego w Filii w Rzeszowie

3. rok akademicki w Rzeszowskiej Filii Collegium Humanum został oficjalnie zainaugurowany. W uroczystości wzięły udział władze Uczelni, przedstawiciele studentów pierwszego roku studiów oraz  zaproszeni goście.  W roku akademickim 2021/2022 w murach uczelni studiować będzie około 1200 młodych ludzi, w tym, ponad 500 na pierwszym roku na kierunkach Psychologia oraz Pedagogika.
 
Jego Magnificencja prof. dr hab. Paweł Czarnecki, MBA, LL.M, MPH, Dr h.c.  wygłosił mowę inauguracyjną, w której podziękował  pracownikom rzeszowskiej filii oraz studentom za podejmowanie  działań na rzecz Uczelni w minionym roku. Podkreślał znaczenie rozwoju i doskonalenia jakości kształcenia i inwestycji prorozwojowych. 
 
Przyjęty  brawami, niezwykle ciekawy wykład inauguracyjny pt. „Społeczeństwo przyszłości – Transhumanizm” wygłosił Ksiądz prof. dr hab. Tadeusz Bąk- członek Polskiej Komisji Akredytacyjnej. 
 
Najważniejszym punktem Inauguracji była oczywiście immatrykulacja nowych studentów I roku Psychologii i Pedagogiki, którą dokonał JM Rektor. Uczestniczący w ceremonii studenci po zakończonym ślubowaniu otrzymali symboliczne odznaki Collegium Humanum. 
 

Podczas uroczystości w dowód uznania wybitnych zasług dla rozwoju oświaty JM Rektor Paweł Czarnecki uhonorowany został  
Odznaką “Przyjaciel Rzeszowa” nadaną przez Towarzystwo Przyjaciół Rzeszowa, które reprezentował Pan Krzysztof Kadłuczko Sekretarz Towarzystwa.

 
Kolejnym również ważnym wydarzeniem podczas trwającej uroczystości było wręczenie  Powołań do Konwentu Rady Konsultacyjnej Biznesu – Collegium Humanum Filii w Rzeszowie. Odebrała je Pani Krystyna Wróblewska Dyrektor Podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie.  Decyzję o powołaniu Konwentu podjął JM Rektor.  Społeczność Uczelni  chciałaby w ten sposób rozwijać współpracę ze swoimi partnerami, np. poprzez możliwość konsultowania z konwentem kierunków działania i rozwoju czy też zakresu i obszarów współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym na terenie Miasta Rzeszowa oraz Województwie Podkarpackim.
 
Ciepłe słowa do uczestników Inauguracji oraz społeczności akademickiej  skierował również Przewodniczący Uczelnianej Rady Samorządu Studenckiego Sebastian Krauz. 
 
Po zakończeniu części oficjalnej nastąpiło długo oczekiwane ogłoszenie wyników I Podkarpackiego Konkursu na Esej pt. “Młodzież w czasach pandemii”, gdzie łączna pula nagród wzrosła do 150 tys. zł ! Do wygrania były trzy stypendia w wysokości 25 tys. zł każde – do przeznaczenia na pokrycie kosztów studiów na wybranym kierunku oferowanym przez Collegium Humanum w stolicy Podkarpacia. Ze względu na wysoki poziom literacki zgłoszonych prac JM Rektor Collegium Humanum Paweł Czarnecki zdecydowała o zwiększeniu puli nagród o dodatkowe trzy stypendia również w wysokości 25 tys. zł każde.

Konkurs organizowany był  przez Filię Collegium Humanum w Rzeszowie we współpracy z Podkarpackim Centrum Edukacji Nauczycieli adresowany był do ambitnych uczniów szkół średnich. Ocena nadesłanych prac odbyła się dwuetapowo na podstawie Regulaminu. Oceny dokonało powołane Jury w skład którego wchodzili eksperci w zakresie literatury I języka polskiego. Jury 1. etapu oceniło prace zgłoszone na konkurs i przyznało punkty. Jury 2. etapu ustaliło na podstawie punktacji kolejność miejsc.

Patronat Honorowy nad konkursem przyznany został przez: Wojewodę Podkarpackiego dr Ewę Leniart, Podkarpackiego Kuratora Oświaty Małgorzatę Rauch, Dyrektora Podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycieli Krystynę Wróblewską, Profesora Doktora Habilitowanego Pawła Czarneckiego Rektora CH.  Patronat Medialny przyznany został przez: TVP Oddział w Rzeszowie, Nowiny Gazeta Codzienna Nowiny, Polskie Radio Rzeszów, Katolickie Radio VIA.
 
Uroczystość inauguracji roku akademickiego uświetnił występ wychowanków Centrum Sztuki Wokalnej z Rzeszowa pod Dyrekcją dr. Anny Czenczek.

Wypełnij formularz, aby pobrać katalog Collegium Humanum.