Rekrutacja trwa

Instytut Kapitału Społecznego

Collegium Humanum

Misja instytutu

Instytut Kapitału Społecznego Collegium Humanum (IKS) stanowi interdyscyplinarną (socjologia, politologia, praca socjalna, psychologia, pedagogika, zarządzanie) jednostkę badawczą z zakresu stosowanych nauk społecznych. Główny cel funkcjonowania zogniskowany jest wokół poszukiwania nowych i analizowania (weryfikowania) obecnych elementów kapitału społecznego we współczesnym społeczeństwie polskim, a także synergii w ramach relacji międzynarodowych. W związku z tym ilościowe oraz jakościowe metody badawcze wykorzystywane są w celu pogłębienia wiedzy na temat poszczególnych grup i środowisk społecznych w kontekście możliwości budowania więzi społecznych, więzi zaufania, współdziałania, kooperacji na rzecz szeroko pojętego dobra wspólnego. 

Charakterystyka działalności:

 • Rezultaty analizy potencjału rozwojowego poszczególnych segmentów polskiego społeczeństwa prezentowane będą międzysektorowo stanowiąc: 
 • naukową podbudowę debaty publicznej 
 • element agendy medialnej służący aktywizacji społeczeństwa 
 • ekspercki fundament programów samorządowych i trzeciosektorowych 
 • bazę działań praktycznych na polu edukacji, kultury i sztuki 
Instytut Kapitału Społecznego Collegium Humanum (IKS) skierowany jest w swojej aktywności do mediów, samorządu, NGOs, środowisk biznesowych, artystycznych, społeczności lokalnych. 
 
 • zmiany i ruchy społeczne
 • młodzież
 • podstawowe wartości społeczeństwa polskiego i społeczeństw europejskich
 • pamięć zbiorowa
 • polityka historyczna
 • polityka społeczna
 • media społecznościowe
 • grupy subkulturowe
 • przemiany środowiska rodzinnego
 • ponowoczesność
 • postindustrializm
 • oddziaływanie twórczości artystycznej
 • aktualność poszczególnych dziedzin kultury
 • aktualność poszczególnych dziedzin nauki
 • procesy ludnościowe (w tym migracyjne)
 • starzenie się społeczeństwa
 • bezpieczeństwo wewnętrzne

Dyrektor Instytutu Kapitału Społecznego (IKS):

Dr Bartosz Łukaszewski, MBA

ul. Moniuszki 1A, 00-014 Warszawa
REGON 381457997
NIP 5252765348
VAT EU PL5252765348
Nr 383 w Ewidencji Uczelni Niepublicznych MNiSW

Collegium Humanum w mediach

Wszelkie materiały (treści, teksty, ilustracje, zdjęcia itp.) przedstawione w obrębie domeny humanum.pl objęte są prawami autorskimi i podlegają ochronie na mocy „Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych” z dnia 4 lutego 1994 r. (tekst ujednolicony: Dz.U. 2006 nr 90 poz. 631). Kopiowanie, przetwarzanie, rozpowszechnianie tych materiałów w całości lub w części bez zgody autora jest zabronione.